מה בדיוק צריך להתפלל ביום כיפור?

שו”תקטגוריה: הלכהמה בדיוק צריך להתפלל ביום כיפור?
א שאל לפני 3 חודשים

שלום,
אמנם יום כיפור בדיוק יצא, אך כדי שאדע לשנה הבאה.
אפשר בבקשה אם זה לא טורח מדי שהרב יכתוב בדיוק מה צריך להגיד בתפילות יום כיפור השונות?
אני מבין שאין צורך להתפלל במניין, אז מה בדיוק אני צריך להגיד בבית?
אני מבין שזה יכול להיות טרחה לפרט, אבל אשמח מאד אם זה אפשרי.
תודה ושנה טובה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

כמו בכל יום אחר. עמידה וק”ש הם העיקר. ברכות השחר. רצוי ‘אשרי’. בר”ה יש חובת שופר. ביו”כ יש חובת וידוי (שכבר נמצא בעמידה). אמנם יש עניין בתפילה במניין, גם אם אינה חובה. ובימים נוראים העניין גדול יותר (כי תפילת ציבור נענית יותר). ראה בתחילת “על התשובה” של הרב סולובייצ’יק לגבי כפרת הציבור.

לב הגיב לפני 3 חודשים

הערה: בשבתות ובמועדים, יש גם עניין “מקראי קדש” (“מקרא” בלשון הכתוב הוא עצרת כינוס), כפי שכתב הרמב”ן: “וטעם מקראי קדש שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקייה”. והיו שהביאוהו להלכה (פמ”ג במשבצות זהב כמדומני), ועל כל פנים ברור שיש בכך ערך מעבר למניין רגיל שבימות החול.

השאר תגובה