מוניזם הלכתי

שו”תקטגוריה: הלכהמוניזם הלכתי
אנונימי שאל לפני חודש 1

שלום וברכה. 
רציתי לשאול אחרי שראיתי בספר השלישי בטרילוגיה שדנת מנק’ מבט מוניסטית על האפשרות של “לפני עיוור” מה הדין מנק’ מבט הזאתי בנוגע להנאה מדבר שלדעתי עבירה ולשיטת חברי לא? לדוג’ להנות ממאכל נוזלי שחומם בשבת או חפץ שטולטל בעירוב ואני סובר שהערים היום הם רה”ר ולא כרמלית?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

לא הבנתי את השאלה. הנאה מדבר שאסור לשיטתי ולא לשיטת העושה, זה לכאורה אותו דבר בדיוק: כמוניסט זה אסור וכפלורליסט זה מותר (הציור ההפוך יהיה לחומרא לפלורליזם).
אמנם ניתן לדון בגדרי איסור ההנאה מאיסור, שכן ייתכן שאסרו רק מה שנחשב כמעשה עבירה לשיטת העושה. אבל זו שאלה שנוגעת לגדרי איסור ההנאה ולא לדיון שלי כאן.

השאר תגובה