מחיצה בין גברים לנשים

שו"תקטגוריה: הלכהמחיצה בין גברים לנשים
david שאל לפני 6 שנים

שלום הרב,
אני לא מבין כיצד הרב מתיר תפילה מעורבת!?
גמ' מפורשת (בסוכה) פרק חמישי דף נ"ב
"…אמר רב : קרא אשכחו ודרוש (זכריה יב) וספדה הארץ משפחות משפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרו: והלא דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבא – שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם – אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד, עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם – על אחת כמה וכמה."
האם הרב חושב שלא ניתן ללמוד ק"ו מהספד לבית כנסת!? אלו דברי תימה.
(זה עוד כמובן לפני הרמב"ם אבל יודע אני שאתה לעיתים חולק על הראשונים ע"כ חבל להביאם פה).

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

ראשית, לא זכור לי שהתרתי. מה שכתבתי הוא שלאיסור הזה אין מקור של ממש.
"התיקון הגדול" (שהזכרתי אותו בדבריי) לא מובא בגמרא כמקור הלכתי אלא כתיאור של מעשה שהיה שנכון למקומו ושעתו. היכן הפוסקים מביאים את כל זה (הרמב"ם בהל' שופר פ"ח הי"ב מביא זאת כתיאור לגבי מה שהיה במקדש ותו לא)?
מה שמובא בצורה כזאת אינו הלכה מחייבת אלא לכל היותר הנחייה שיש לבחון אותה לפי המקום והזמן והנסיבות.
ומה שאי אפשר ללמוד משם אינו בגלל ההבדל בין הספד לביהכ"נ אלא בגלל שמדובר בדברי אגדה ותיאורים ולא בהוראות הלכתיות. גם בהספדים אין צורך הלכתי להפריד וכן עמא דבר.

השאר תגובה

Back to top button