מציל עצמו בגופו של חברו

שו"תקטגוריה: מוסרמציל עצמו בגופו של חברו
דניאל שאל לפני 2 שנים

כאן כתבת שאם חיברו את הכליות שלך לאדם אחר כדי שהוא יכול להמשיך לחיות, גם אם עשו את זה שלא מדעתך, יהיה מעשה רשעות להתנתק. השוות לסוגיית מציל עצמו בממונו של חברו לשיטת רש"י. אמנם האם אין מקום לחלק בין מציל עצמו בממון של חברו למציל עצמו בגופו של חברו? האם לדעתך יש חיוב על כל אדם בריא לתרום כליה, ובעיקרון האם יש לכפות על זה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אין חיוב ובוודאי אי אפשר לכפות. אבל זה לא דומה למצב שבו אבר שלי חובר ואניי רוצה לנתק. אלו מקרים שונים לגמרי.
לפי רש"י אין חילוק בין מציל בממון ובנפש חברו.

דניאל הגיב לפני 2 שנים

למה פשוט לך שלפי רש"י אין חילוק בין מציל בממון חברו למציל בגופו של חברו? זה שאני חייב לתת את ממוני לא בהכרח אומר שאני חייב לתת (או להמשיך לתת) את גופי.

מלוא רוחב הגיב לפני 2 שנים

"מקרים שונים לגמרי" (לנתק את שלי המחובר או לחבר את שלי) זה לשון גוזמא נפרזה כן?

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שנים

אסור לקטוע איבר מאדם חי כדי להציל אדם אחר.
רצונו של התורם לא משנה מאומה. מדובר במעשה אסור.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

התכוונתי שאין הבדל לגבי האיסור לפגוע בחיים או בממון כדי להציל.

השאר תגובה

Back to top button