משנה כריתות ב ה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודימשנה כריתות ב ה
א׳ שאל לפני 2 חודשים

שלו' וברכה!
במשנה כריתות ב ה מובאת דעת ר ישמעאל ששפחה חרופה היא שפחה כנענית גמורה. הרב קהתי כתב המאורסת לע"ע. ולא הבנתי דבריו אם היא שפחה ממש הרי לא תפסי קידושין?! 
בברכה נאמנה 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 חודשים

לפי רי"ש יש קידושין לשפחה, לפחות אם המקדש ע"ע.

א׳ הגיב לפני 2 חודשים

מניין? הרי היא שפחה ממש, כמובא בריש קידושין….

מיכי צוות הגיב לפני 2 חודשים

מה מבואר בריש קידושין? רי"ש אומר שמדובר בשפחה, זה ברור מדבריו שלו. אבל אם היא נחרפת לאיש, רואים שלמרות שהיא שפחה כנענית היא יכולה להיחרף לאיש, וחז"ל הבינו שהכוונה לאירוסין. אם כן, מבואר בכתוב שהיא בת אירוסין לע"ע.

השאר תגובה

Back to top button