נדר בחלום

שמואל שאל לפני חודש 1

שלום רב מיכי,
הרשב״א (המובא בר״ן נדרים ח:) סובר שגם נדר בחלום צריך התרה. הצפנת פנעח מבין את דבריו שנדר בחלום הוא ביטוי לרצונו האמיתי של האדם. האם זה אומר שהתקיימה הדרישה של הפלאה בפה בחלום (וה״ה בנדרי צדקה) או שחוששים שמא הנדר נאמר בהקיץ (ובנדרי צדקה בכל אופן זה חל מדין נדיב לב) ?
ראיתי הצפנת פענח מתוך ספרך בצל החכמה עמ’ 30.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

הנדר לא נאמר בהקיץ. הטענה היא שזה רצונו האמיתי של האדם.
ולגבי ההפלאה, אחת משתיים: 1. דיבור בחלום גם הוא דיבור. 2. גם הדיבור נדרש רק כדי לוודא שזה אכן רצונו האמיתי (גמירת דעת), וכשיש לנו אינדיקציה אחרת אין צורך בדיבור. זו כנראה שיטת ר”ת.

השאר תגובה