נסיון דחיה של הראיה הקוסמולוגית

שו"תקטגוריה: אמונהנסיון דחיה של הראיה הקוסמולוגית
דוד שאל לפני 4 שנים

בראיה הקוסמולוגית, אחת הדחיות ליקום הקדמון היא כלדלהלן (כפי שהבנתי מהחוברת):
כמו שכל דבר בעולמנו זוקק סיבה, גם היקום זוקק סיבה. אם תגיד שהיקום קדמון והוא הולך אינסוף סיבות אחורה – זו רגרסיה אינסופית. אם תגיד שהיקום כמכלול יש בו משהו מעבר לפרטים שגורם לכך שהוא לא צריך סיבה – אקרא לאותו משהו אלוקים (אבל יש בזה גם בעיה, הי זה די פנתאיסטי, ואנחנו יהודים, לא?)

אנסה לדחות טעם זה מכמה כיוונים.
א. על רגרסיה אינסופית סדורה
הרב התייחס כמה פעמים לעיקרון שרגרסיה אינסופית של סיבות היא בעצם חסרת משמעות, כיוון שזה יותר התחמקות ממתן תשובה מאשר תשובה בפני עצמה. אני מסכיך אבל אני חושב שיש לסייג את זה.
ברור שאם נשאל את הילד מי שבר את החלון, והוא יגיד שזה הקוף שברח מהירח , שלשם הגיעה חללית…. וכך אינסוף תירוצים – הרי ברור שזה שטויות, הוא ממציא כל תירוץ on the fly ומתחמק ממתן תשובה מאשר לתת תשובה באמת. לסיבה א’ הוא נותן סיבה ב’ ולב’ ג’ וכן הלאה כאשר כל פעם הוא ממציא תירוץ חדש. ברור שזה שטויות.
אך מה בעניין אינסוף תירוצים, שיש בהם סדר? כמו הביצה שקדמה לתרנגולת, שקדמה לביצה שקדמה לתרנגולת.
ההבדל העיקרי בין סידרת התירוצים הזאת לבין סדרת התירוצים של הילד עם החלון – היא שאן כף על פי שיש אינסוף תירוצים, יש כאן סדר בתירוצים.
הבעיה האמיתית והשורשית ברגרסיה האינסופית להבנתי, היא שבמקום למצוא סדר, ולהבין מה החוק והתבנית לסיבה של דבר מסויים – במקום זה קיבלנו כאוס של שטויות. אך מה בעניין סידרה אינסופית, כאשר לאינסופיות הזו יש חוק? הסידרה אינסופית, אבל הסדר נשמר. כמו ישר אינסופי – איננו יכולים לתאר את הישר ולהגיד לך מה כל הנקודות בו, אבל זה לא מפריע לנו, כיוון שמשוואת (=’חוק/סדר’) הישר נותנת לנו את האפשרות בכול מקום בישר שתירצה, נוכל להגיד לך את כל הנקודות.
כך גם בביצה ותרנגולת – אף על פי שיש כאן אינסוף סיבות – אבל מכיוון שאנו מכירים את ‘כולם’ ואנו יודעים מה הסידרה, הסדר נשמר, הכיאוס נפל, והרגרסיה הארורה לא נמצאת כאן. אפילו שיש כאן אינסןף סיבות, זה לא מפריע לי כיוון שיש אינסוף בסדר הזה.
אם תגיד (וכנראה שתגיד) שיש בעיה בטיעון הזה כיוון שבסופו שך דבר אם תשאל אותי מה סיבת התרנגולת, לא באמת אענה לך תשובה, כיוון שאצטרך עכשיו להגיד את כל הסידרה האינסופית הזו כדי שההסבר יהיה מתקבל על הדעת. וכיוון שדבר זה הוא בלתי אפשרי (כי זה אינסוף) אז בעצם לא נתתי הסבר לתרנגולת, והדרי קושיא לדוכתא.
איני מסכים כל כך עם הקביעה הזו, כיון שהיא במובלע מסרבת לקבל את הקדמוניות. הרי בעצם כשאתה שואל מה סיבת התרנגולת, אתה יכול לשאול זאת בשני אופנים: א) מה הסיבה הישירה של התרנגולת הזו ב) מה הסיבה הכוללת של התרנגולת הזו. לא’ – ברור מה התשובה. לב’ – התשובה היא שאין! זוהי גופא טענת הקדמוניות (בערך) – אין סיבה ראשונה!
אנסה למשול זאת למעגל דו מימדי של סיבות
מה הסיבה לנקודה מסויימת?הנקודה לפניה. ומה הסיבה שלה? זאת שלפניה, וכן עד אינסוף. ואם תשאל מה הסיבה הראשונה – אז אין! אין התחלה במעגל! ואם קשה לך לקבל זאת – בעיה שלך. אין לי כאן בעיה של כיאוס בעניין של סיבה שנובעת מתוך כלום – לכול סיבה יש סיבה. אבל מה היא ‘ה’סיבה? אתה מניח שיש כזו, אבל אולי אין זה מחייב באמת המציאות היא כך.
וכן לגבי הביצה והתרנגולת – לכול ביצה ותרנגולת יש סיבה, אבל מה היא ‘ה’סיבה? האם זו אלפא תרנגולת כל שהיא? לא! זו גופא טענת הקדמוניות, אין התחלה.

ב. על היקום וטעמי הפרטים
אחת הטענות נגד יקום קדמון היא שכמו שכל פרט ביקום זוקק סיבה, אז למה שהיקום עצמו לא יזקוק סיבה?
יש לעיין בדבר. מזאתומרת שאנו אומרים שלכול דבר ביקום יש סיבה? הכוונה היא שאם ננחות במאדים ונמצא שם רכב, לא יעלה על הדעת להגיד שאין לדבר הזה סיבה, ושזה פשוט גדל שם על העצים לפני מליון שנה. הרי ברור שדבר כזה זוקק סיבה.
אבל לא נישאל זאת על אבנים נכון? אין אנו חושבים , או מטריד אותנו כל כך מה הסיבה הראשונית של החומר עצמו, כפי שמטרידה אותנו מה ה*צורה* הראשונית של החומר.
ועכשיו לכלל: כל *צורה* של חומר ביקום צריכה סיבה, אבל היקום עצמו – החומר ההיולי הראשוני – הוא בעצמו לא זוקק סיבה, ועליו אין בעיה להגיד שהוא קדמוני.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

א. לא הבנתי כיצד אתה מדבר על שרשרת אינסופית של סיבות, גם אם היא סדורה בסדר כלשהו. גם סדרה מתמטית סדורה לא באמת מדברת על אינסוף במובן קונקרטי אלא פוטנציאלי. היא "שואפת" למקום כלשהו ולא מגיעה אליו. מה זה משנה אם השרשרת סדורה או לא? גם ביצה ותרנגולת לחלופין היא שרשרת סדורה היטב. אני לא מבין מהו אותו "סדר" שאתה מדבר עליו, וגם אם תגדיר אותו מדוע הוא מאפשר לדבר על אינסוף קונקרטי.
אגב, דוגמת המעגל שלך היא דוגמה לסתור. שם מדובר ברצף של נקודות שלא תוכל לסדר אותן בסדר עוקב סידורי ולקבוע מי סיבתו של מי. בשרשרת של נקודות בדידות (אינסוף בן מניה) אנחנו חוזרים לכך שהוא פוטנציאלי.
בשורה התחתונה השאלה מה סביר יותר בעיניך. כל הוכחה מבוססת על הנחות יסוד ואתה  צריך לגבש עמדה לגביהן. אם אתה מקבל אינסוף קונקרטי אז באמת לראיה הזאת אין כוח שכנוע רב מבחינתך. השאלה האם בעיניך זה סביר או לא.
ב. אתה מערבב בין הראיה הקוסמולוגית והפיזיקו-תיאולוגית. בראיה הקוסמולוגית שואלים שאלה גם על אבנים. בפיזיקו-תיאולוגית אולי לא כי אבן היא דבר פשוט. אבל כשתיכנס למבנה האבן ולפיזיקה שעומדת בבסיסו תראה שגם היא מורכבת וגם לגבי צריך לשאול מה סיבתה. 
 
 

דוד הגיב לפני 4 שנים

א. אגיד את זה בצורה שונה:
יש בעיה בגלל האינסוף קונקרטי, אם אתה באמת מניח שליקום יש התחלה איפה שהוא, ולכן כל שרשרת סיבות צריכה להתחיל משם.
אבל מה אם גופא דוחים את ההנחה הזו! נגיד שליקום עצמו אין סיבה, ולכן שרשרת הסיבות שלו יכולה להיות פוטנציאלית וזה לא משנה, כי אנחנו לא מצפים לנקודת התחלה (כמו בקונקרטי)

דוד הגיב לפני 4 שנים

ב. אבל גם כשאתה שואל על האבן, בסופו של דבר אתה שואל על הצורה, אבל אפשר להגיד שהחומר ההיולי קדמון, ורק צורות הם נוצרו ולכן כל הצורות צריכות סיבות. אבל לא החומר עצמו

mikyab צוות הגיב לפני 4 שנים

א. כבר אמרתי לך שהנחת המבוקש היא דרך בטוחה להגיע למסקנה שאתה רוצה להגיע. אם תניח שאין צורך בסיבה ליקום אכן אין טיעון. כעת עליך רק להחליט האם זה סביר לדעתך. כל טיעון תלוי בהנחות היסוד שלו. אין טיעון בלי הנחות יסוד.
ב. כנ"ל.

דוד הגיב לפני 4 שנים

אז למה אתה לא עוצר ביקום?
מה ההבדל בין היקום (או משהו חומרי אחר) כסיבה ראשונה לבין אלוקים?

mikyab123 הגיב לפני 4 שנים

כי היקום הוא מדברים שאני מכיר ולא סביר בעיניי שהוא הכרח המציאות/תמיד היה וללא סיבה. מוסבר במחברת.

השאר תגובה

Back to top button