סיפור הבריאה ואבולוציה

שו”תקטגוריה: אמונהסיפור הבריאה ואבולוציה
שואל שאל לפני 6 שנים

איך מתיישב סיפור הבריאה עם האבולוציה והמדע

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

לגבי סיפור הבריאה, כפי שאמרתי שם אחרי ההרצאה למי ששאל, המקרא מתפרש באופן לא עובדתי. כבר עמדו על כך הרמב”ם והרמב”ן עוד לפני שהיה צורך אפולוגטי בכך (כמו בימינו). לכן איני מתעניין במיוחד בטענות שמנסות ליישב את התמונות הללו זו עם זו (נוסח ספריו של נתן אביעזר. תוכל לראות שם ניסיונות ליישב).
בברכה, מיכי

Back to top button