סמכות רב

ל' שאל לפני 3 שנים

לפני הבנתי סמכות התלמוד, מלמטה, כלומר דקך קבלה חש הציבור. וגם רב על קהילתו המסכות מלמטה.
 כעת: יוצא שאסור לחלוק על רב בקהילה?!
א. ניתן לומר שניתן לחלוק, כי קיבלנו על עצמו את הרב רק במקומות של ספק, ולא של הלכה גמורה. האם יש מקור לחלוקה זו?
ב. אסור. אבל הרוצה לחלוק, עליו לצאת מהקהילה. מה סה אומר? להפסיק ללכת לאירועים? לא לקבל הנחות מסובסדות? 
דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אכן אסור. זה לא אומר שאתה צריך לעשות כל מה שהוא אוצר, שכן סמכותו היא רק על דרך ההתנהגות הציבורית.
אני לא חושב שבמישור הפרטי אתה חייב לנהוג לפי פסיקותיו. אמנם כשיש לזה השלכה ציבורית שאני (למשל אם אסור להחזיק טלוויזיה, זה אמנם עניין אישי אבל יש לו השפעה על שא חברי הקהילה – שילדיהם באים לשחק אצלכם וכו'). 

לולבון הגיב לפני 3 שנים

לדבריך קיבלנו את סמכותו של הרב לענייני צביון הקהילה? משהו כזה? יש לך אולי מקור לזה אומשזו סברא שלך פשוטה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא יכול להיות לזה מקור כי כמעט כל דיני מרא דאתרא הם מנהג והמצאות וסברות. ניתן לדסבר על מקומו של רבי יוסי ששם אכלו עוף בחלב וכדומה (עניין אישי), אבל הסברא אומרת אחרת. נדמה לי שרבי יוסי היה סמוך ולכן הייתה לו סמכות מעבר למרא דאתרא שבימינו. ופוק חזי שאנשים לא בהכרח נוהגים בבית כמו הרב.

השאר תגובה

Back to top button