סמכות תקנות הגאונים

שו”תקטגוריה: הלכהסמכות תקנות הגאונים
א' שאל לפני 2 שנים

מה הסמכות של תקנות רבינו גרשום ותקנות הגאונים?
 
הרשבא למשל כותב “הגאונים שהסכימו ותקנו כמה תקנות וכל ישראל נוהגין על פיהם לפי שהיו כבית דין לישראל”. הרי לא היה אז ‘סמוכים’ ובית הדין אין לו תוקף, לא?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

גם בתקופת התלמוד לא היו סמוכים ועדיין כשישראל מקבלים את סמכותו עליהם יש לזה תוקף. ראה בית ישי – דרשות סי’ טו באורך. תוקף התקנות הללו הוא מכוח קבלת הציבור.

השאר תגובה