ספקנות

י' שאל לפני 5 שנים

שלום,
רציתי לשאול את הרב, מדוע אתה חושב שהזיכרון שלך אמיתי? לא סביר יותר להניח שהזיכרון תמיד מטעה אותנו?? הרי הרבה יותר סביר להניח שהזיכרון שלנו לא נכון מאשר נכון – רוב המערכות יוצרות כלים שבורים. וכן הסיכוי שהזיכרון הנכון נשמר הוא נמוך. 
אם כך מדוע הרב מניח שהזיכרון שלנו אכן נכון ואמין? 

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

ראשית, זה שרוב המערכות יוצרות כלים שבורים הוא רק אם תהליך היצירה הוא מקרי. בה במידה אל תאמין לחוקי הטבע כי ברוב המקרים לא ייווצרו חוקים כ"כ מיוחדים. כך גם ניתן לשאול למה אתה מאמין לעיניים שלך. ראה על כך במחברת הרביעית כאן באתר.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

ראשית, זה שרוב המערכות יוצרות כלים שבורים הוא רק אם תהליך היצירה הוא מקרי. בה במידה אל תאמין לחוקי הטבע כי ברוב המקרים לא ייווצרו חוקים כ"כ מיוחדים. כך גם ניתן לשאול למה אתה מאמין לעיניים שלך. ראה על כך במחברת הרביעית כאן באתר.

י' הגיב לפני 5 שנים

אתה טוען שם שלא ניתן להיות קוהרנטי באחיזה בהשקפה האתיסטית וגם לאחוז באמונה במערכת החישה שלנו.
אני מבין מה שאתה טוען שאכן ראוי לי להניח שזה אקראי כשאין לי מידע נוסף. אך לא פה (שאני מאמין בנכונותם) .

אבל, למה לי להאמין בכלל למערכת הזיכרון (והחישה) ? כאילו לך תדע אם היא לא מזויפת או משקרת וכו'.
כאילו מאיפה מתבססת ההנחות יסוד הללו, הרי לעולם לא ניתן יהיה להוכיח אותם…
אם כך האם אין אמת בעולם כלל?!

לא ראיתי התייחסות שם לנושא זה.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אתה מעלה את השאלה הספקנית ואין לי מה לומר לגביה. אם אתה ספקן אז אתה ספקן. אני לא מדבר עם ספקנים כי אין לי מה לעשות איתם. אבל כל זה לא קשור בשום לזיכרון, שהרי כפי שכתבתי זה נכון לראיה, למוסר, לכל החישה שלנו, לחשיבה, ולכל מה שתרצה.

י' הגיב לפני 5 שנים

אכן.
אין לך שום טיעון בעד האמונה הלא ספקנית?
זה לא נראה לך ממש מוזר…?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

ממש לא. זה בדיוק כמו שאין לי טיעון בעד הלוגיקה. פשוט מפני שאין דבר כזה טיעון בעד הלוגיקה או טיעון נגד הספקנות. טוב, מיצינו.

איתי הגיב לפני 5 שנים

הרב
מה העניין לענות לי' אין שום סיבה להניח שהוא זוכר שהוא שאל את השאלות, ואין שום סיבה להניח שהוא באמת שאל וזה לא רק דמיון וכן על זה הדרך.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אכן

י' הגיב לפני 5 שנים

אם אין תשובה ראלית אז למה הרב מניח לא כך?
זה נראה כמו הנחה שרירותית לחלוטין…

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

אסביר פעם אחרונה כי אי אפשר לחזור שוב ושוב על דברים כה פשוטים.
הנחת יסוד מעצם הגדרתה היא משהו שאין לו הסבר. אי אפשר להביא לו הנמקות ולבססו על משהו שמחוצה לו ולכן הוא הנחת יסוד. אם היינו יכולים לבססו אז הבסיס החדש היה הנחות היסוד שלנו, ושוב לא היה לו בסיס. לכן לבקש הצדקה או בסיס להנחות יסוד זהו חוסר הבנה.
אלא שיש הטועים וחושבים שבגלל זה הנחות יסוד הן שרירותיות. לדעתם כל מה שלא ניתן לבסס אותו הוא שרירותי. אבל זו שטות כמובן, שהרי כל ביסוס נסמך על הנחות יסוד ואם הן עצמן שרירותיות אז כל מה שמבוסס עליהן לא יכול להיות טוב יותר מהן. לכן גם זה שרירותי. בעצם הכל שרירותי, וזה יסוד הספקנות. לזה אין תשובה וגם לא צריך לתת תשובה. לשון אחר, ההנחה שרק דברים שיש לו ביסוס אינו שרירותי היא עצמה לא מבוססת, אז למה שאקבל אותה?!
לעומת זאת, לשיטתי הלא ספקנית הנחות יסוד לא זקוקות לביסוס. נכונותן היא תוצאה של התבוננות במציאות (ראה אמת ולא יציב). ואם תשאל מי אמר שההתבוננות הזאת נכונה ולא מטעה, לא אענה בדיוק מאותה סיבה עצמה. אין שום אפשרות וגם לא צורך לענות זה.
סוף דבר, אם אתה ספקן – תהיה ספקן ולבריאות. אבל מי שאינו ספקן לא מוטרד מהשאלות הללו לא צריך להיות מוטרד מהן. לכן אין טעם לדון בכל זה.

השאר תגובה

Back to top button