עדות נשים

שו”תקטגוריה: הלכהעדות נשים
יגאל שאל לפני חודש 1

סליחה שזה מופיע בשני חלקים 
 
לגבי תשובת הרב עוזיאל, הוא כותב בסוף 
 
“וכל זה הוא בעדות שבממון, אבל בעדי קדושין וגטין וכן בדבר שבערוה אסור לתקן תקנה כזאת ואף אם תקנו תקנתם בטלה, דכיון שיש בעדות זו הרבה חלוקי דינים וספקות וצדדים להקל, חשודה  האשה להקל בהם והרי זה דומה ממש למה שכתב רמ”א: אבל בספק שמא אין כאן איסור וכו’ או אסור שיש בו צדדים להקל אין אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל (יורה דעה סימן קכ”ז סעיף ג’)  ובכל מקום שיש חשד לא מהני תקנה לפי שאין זו אלא תקלה והפקרות.”
 
האם הסברא של הרב עוזיאל בנקודה זו סבירה, הרי עד עכשיו הוא חצה את הרף ע”י אחיזה בטענה של הדיוק ואפשר לסמוך עליהן  בנושאים שונים, מדוע בדיני גיטין וקידושין, הרי אין אנו מצפים מדברים לידע נרחב בגיטין וקידושין בהיותם עדים?!
 
אם כן מה איכפת לנו אם נשים שיכולות בימינו לדקדק כן להעיד בדינים הללו? האם הרב עוזיאל חושש ממדרון, או שזה דאןרייתא מיוחד? לזה לא סביר לומר שהרי להעיד על רצח ושאר דברים של ממון הוא התיר( ע”י הסכמת הקהל).
 
אם כן מעניין מדוע הוא עצר בנקודה הזו?
 
מה דעתך

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

השאר תגובה