עדי נס

שו"תעדי נס
טירגיץ שאל לפני חודש 1

עדים שמעידים ברצינות שקרה נס, כגון שמעידים שהרוג פלוני היה מוטל בלי ראש ופתאום צמח ראשו וקם לתחייה ובא ברגליו, לכאורה הם נפסלים בזה לעדות. שאם לא כן כל הכחשת עדות ניתנת להתפרש על ידי ניסים. וכן בזוממים לא חוששים לגמלא פרחא.
אם כן האם מבחינה הלכתית גרידא מי שמעידים ברצינות שראו בעיניהם מופתים גמורים למיניהם שעשו אנשים הנחשבים לצדיקים האם ייפסלו בזה לעדות? (או שהדבר מסור לדיין לשקול האם צדיק או נביא פלוני בכוחו לחולל מופת כזה או לא. או שאנן סהדי שעדויות כאלו לא משליכות על חוסר אמינות בתחומים אחרים (אולי משום שהם באמת מאמינים לעצמם וליבם אונסם, או סיבה אחרת) ולכן בשאר דברים נאמנים כרגיל להוציא ממון ולקיים קידושין). 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

יש בהלכה מצב של בא הרוג ברגליו. ובכל זאת, זה לא נמנה כציור של הזמה (לעניין כאשר זמם). אבל הכחשה ודאי יש כאן. אני מניח שגם עדות על נס תהווה עדות מוכחשת, לפי ראות עיני ביה"ד. עדויות כאלה שנמסרות מחוץ לבי"ד כמובן לא פוסלות אנשים לעדות, גם מפני שאין כאן שקר אלא חוסר הבנה (בדדמי אינו פוסל עדים אלא רק עדות) וגם מפני שזו לא עדות אלא סיפור דברים. הפסול הוא של מי ששיקר בעדות.
זה מעורר שאלות מעניינות על עדויות המקרא ועדויות על נסים בעבר כמובן.

איש הגיב לפני חודש 1

השאלה לפעמים יותר קשה
שיקול הדעת של הדיינים לא משהו במגוון תחומים ופרשנות של המציאות…
אני נתקל בזה הרבה ברבנים ושאלות פרטיות
כשאני שומע את דעותיהם על מגוון נושאים ומתרשם שחלקם הבנת ניתוח המציאות לא מי יודע מה
נוטים לקונספירציות וטרלולים ניזונים ממקורות לא אמינים מתעלמים מדיווחי אמת ועוד שלל מעלות

מה אני צריך לעשות ?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

לא הבנתי את השאלה. אם אתה רואה דיין אידיוט אל תיזקק לו.

פאפאגיו הגיב לפני חודש 1

1- הדין בוא שאנן סהדי חזק מכחיש עדים, ופה ניתן לדון אם הם יפסלו מצד שמוכחשים, או שרק לא יתקבלו בבי"ד משום שעדים מתקבלים רק במקום ספק.
2- עדויות המקרא נאמנות משום שאינן רק עדות, אלא עדות המכוננת מיתוס של אומה!

השאר תגובה

Back to top button