עולם מושלם ללא עמל?

שו”תקטגוריה: פילוסופיהעולם מושלם ללא עמל?
שואל שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
שמעתי על פיתוחים טכנולוגיים שיכולים לגרום לחוויה אינטרנטית של 5 חושים וזה מתישהו כנראה יגיע למצב של מציאות אמיתית נגד מציאות וירטואלית “מושלמת” (וגם אם לא, השאלה עדיין עומדת היפותטית)
האם צריך למנוע את הפיתוחים האלה? פיתוחים טכנולוגיים שיגרמו לאדם לא לעמול אלא לחיות בעולם מלא טוב ללא שום חסרונות! כל מה שירצה הוא יקבל כאן ועכשיו! האם באמת הפיתוחים האלה הם טובים או רעים? אשמח לדעתך בנושא… תודה
(כמובן שאני לא חושב שאני יכול למנוע אותם אלה יותר על הכיוון המחשבתי שמאחוריהם) 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

לא הבנתי למה למנוע? יש ערך לסבול? אפילו אם תקבל את העונש שהוטל על אדם הראשון בזעת אפך תאכל לחם, וכי עלינו מוטל לדאוג לקיומם של עונשים שמטיל הקב”ה? ראה רמב”ן על כך שיוסף לא גילה לאביו שהוא חי כדי לדאוג לכך שיתממשו החלומות. וכבר הקשו עליו רבים בעניין כעין דבריי כאן.
מבחינה מוסרית-אנושית, לא תורנית, אולי יש ערך כלשהו בעמל. אבל נראה לי אבסורד לעצור את הקידמה כדי להשאיר לנו עבודה. בגלל שאי אפשר למנוע זאת, השאלה ההיפותטית היא לפחות חסרת ערך. מה שמוטל עלינו כעת הוא לחשוב כיצד להתנהל במציאות החדשה ולא איך לעצור את ההתחדשות עצמה (כגישה החרדית).

K הגיב לפני 2 שנים

במידה ובמציאות הדיגיטלית לא יהיה יכולת להיפגש עם איסורים ומצוות, האם הרב גם יסבור שזה בסדר או שמא רק כלפי מימד הקללה של בזעת אפיך הרב טוען כך.
במחברת החמישית בעניין עבודה לצורך גבוה כתבת שיש סיבה למימד הבחירה במצוות. וכן הרמח”ל מזכיר רבות על חשיבות הבחירה. כי אלמלי המצוות והמוסר אין פעולה של בחירה ושיקול דעת.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

מצוין. אין שום חובה לדאוג לאינטרסים של הקב”ה יותר ממנו עצמו. הוא הטיל עלינו איסורים במידה ונפגוש אותם. בעולם שבו אין מפגש כזה אין איסורים. וכי יש חובה לגדל חזירים כדי שנוכל לבחור לא לאכול אותם? או ללכת לים מעורב כדי לא להסתכל? השאלה מדוע ניתנה לנו בחירה עוסקת בקב”ה (למה לא ברא עולם מושלם בלי יצורים שיכולים לקלקל אותו). אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לדאוג לכך שבכל פעם תהיה לנו אופציה לחטוא. זו מסקנה אבסורדית.
אגב, ברמב”ם הל’ תשובה פ”ב ה”א, כתוב:
אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח, כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.
יש שדייקו בו (כמדומני השפ”א) שלבעל תשובה מותר להכניס את עצמו למצב שמעורר את היצר כדי לכבוש אותו ולהיות בעל תשובה. אני לא בטוח שזה דיוק נכון ברמב”ם, אבל בכל אופן זה רק היתר לבעלי תשובה.

השאר תגובה