ערך בלימוד תנ"ך הלכתי

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיערך בלימוד תנ"ך הלכתי
too שאל לפני 3 חודשים

אני מעוניין להתחיל בלימוד הלכות נידה ספציפית, אבל מניח שלשאלה יש משמעות לכל תחום הלכתי. (הלימוד אינו למטרות פרקטיות מיידיות).
האם לדעתך יש ערך להתחיל את הלימוד מפסוקי המקרא, לנסות להבין מה כתוב בהם ומה לא כתוב בהם, לפני שממשיכים אל מדרשי ההלכה, המשניות והגמרות?
אמנם הסמכות הפורמלית היא של חז”ל, אבל אני סבור שכדאי בכל זאת להבין מה חז”ל אמרו בהבנה ישירה או עקיפה מתוך הפסוקים, ומה נראה כקיים בפני עצמו (אולי במסורת שבעל פה). במקרה הספציפי שלנו, למשל, נראה שבתורה לא קיים דין שומרת יום כנגד יום כלל.
האם יש משמעות להבנה מה חז”ל מביאים מהפסוקים ומה לא, אולי מבחינת משקל ומחוייבות (לאו דווקא פרקטית – שבזה אנו מחוייבים אליהם, אלא למשל ערכית: אם משהו עולה מן התורה בבירור אז הוא כנראה מבטא ערך שהקב”ה חפץ בו, לעומת דברים שבאו מחז”ל שאולי פחות).

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 חודשים

קשה לתת תשובה ברורה. נראה לי שבהחלט יכול להיות בזה ערך, ולו רק כדי להבין את חז”ל אם זה תואם למסקנתם, וגם אם לא אז כדי להבין מדוע נטו מזה. אמנם חלק מההלכות עולות מהדרש ולא מהפשט, וזה כמעט מנותק ממשמעות הפשט, לכן קשה להגיע למסקנות ברורות להלכה 

Back to top button