ערך מוסרי הדוחה ל"ת שבתורה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיערך מוסרי הדוחה ל"ת שבתורה
תם. שאל לפני 3 שנים

בגמ' שבת צד: מבואר בדין גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, שנאמר אף לגבי כבוד הבריות של אחר, בשונה ממקור הדין שנאמר בהשבת אבידה בזקן ואינו לפי כבודו.
בשות המצורף https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94
הרב נקט שדין זה נאמר בעיקר כלפי האדם עצמו ולא כלפי הזולת, כאן מבואר שהוא נאמר אף כלפי הזולת, יתירה מכך, הגמ' כאן מדברת לגבי כבוד המת.
השאלה היא, מדוע לא נאמר כן בכל התנגשות בין מוסר ללא תעשה שבתורה, שגדול כבוד הבריות וכו' ובפרט שכאן מדובר על עבירה בקום עשה, כהוצאת המת מרשות לרשות. בשונה מהשבת אבידה, דהתם הוא בשוא"ת.
(גם חילוק זה בין שוא"ת לקום עשה לא יסתדר כאן)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראשית, כתבתי שם להדיא לא כך. כתבתי שבד"כ  זה כבודי שלי אבל לא בהכרח. יש על כך דיונים ארוכים בקה"י בברכות ובנוב"י שתולים במחלוקת תירוצי התוס' בשבועות ומחלוקת רמב"ם ורא"ש לגבי מהו קו"ע בכבוד הבריות ובכלל. האריך בזה גם בקונד"ס. אם תרצה יש דיון ארוך על כך במאמרנו לשורש השישי.

השאר תגובה

Back to top button