עשה לך רב

ראובן שאל לפני 5 שנים

חג שמח!
רציתי לשאול בעניין הסמכות של מי שרשמית הוא רבי, אם בגלל שקיבלתי אותו על עצמי, ואם בגלל שמסיבות טכניות אני שייך לקהילתו.
ידועים דברי החזון איש: "ונראה דהא דאמר דבשל תורה הלך אחר המחמיר אינו אלא בשאין אחד מהם רבו אבל אחד מן החכמים הוא רבו הלך אחריו אף להקל, ומקרי רבו כל שהוא קרוב לו ושומע שמועתיו תמיד ברוב המצות.
ובזה אם יש שני חכמים קרובים לו רשות בידו להחזיק בהוראותיו של אחד מהם ולהחזיקו כרבו והיינו דאמרינן הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה והיינו להחזיקם כרבו ולהלוך אחריהם תמיד בין לקולא בין לחומרא.
ודין זה בין בחיי החכם ובין לאחר מותו כל שידועות הוראותיו והלכותיו מפי תלמידיו או מפי ספריו. והנה, רשאים להלוך אחר רבם אף להקל בשל תורה, ואפילו החולקים עליו הם רבים…"
אז מה ההגיון להתיר לי או לחייב אותי ללכת תמיד אחר הוראותיו? מדוע אני כרוך הלכתית אחריו, כך שאם נהגתי לפיו במקרה א' ב' ג', אני חייב (או רשאי) לנהוג לפיו במקרה ד'? אשמח אם תסביר לי או תפנה אותי להסבר הגיוני.  

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

יש לדון האם זה מדיני כבוד רבו או שמדובר באמת הלכתית או שזה סוג של נדר (קבלו עליו כמו סנהדרין). אבל כיום כתב הרמ"א ושאר פוסקים שאין דין רבו ולכן איני חושב שהוראות אלו הכרחיות..

ראובן הגיב לפני 5 שנים

מה הכוונה 'אמת הלכתית'?

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

הכוונה שהוראת רבו היא הקביעה ההלכתית הנכונה לגביו ולכן עליו לציית. לא בגלל כבוד רבו או נדר וכדומה.

השאר תגובה

Back to top button