עשה לך רב

משה כהן שאל לפני 3 שנים

שלום הרב
במשנה בבבא מציעא מט: כתוב "הורה רבי טרפון בלוד ההונאה…. ושמחו תגרי לוד, אמר להם כל היום מותר לחזור, אמרו לו יניח לנו רבי טרפון במקומנו" 
שאלתי היא : מדוע תגרי לוד לא יכלו לפסוק כרבי טרפון רק בעניין ההונאה ואילו בעניין החזרה ללכת כפי שיטת חכמים? וכי אם ישנה הלכה אחת שהם הולכים בה כדעת רבי טרפון אז הם צריכים ללכת כך בכל שאר הדברים?
הרי, בגמרא (ראש השנה יד: ועוד) נאמר שאפשר ללכת כקולי בית שמאי וקולי בית הלל ורק אם זה סותר באותה הלכה (כגון טומאה בחוליות וכו ) רק אז אסור ללכת כקולי זה וכקולי זה.
לכאורה בנידון דידן אין סתירה אם הולכים כרבי טרפון בעניין אחד וכחכמים בעניין השני.
ואם להרחיב את השאלה: האם יש דבר כזה "עשה לך רב" שאתה מחוייב ללכת בהכל על פי רב אחד?
לכאורה התלמוד מלא במעשים המוכיחים אחרת (לדוגמא: ברכות מב: "רב אמר פוטר…כל תלמידי דרב אמרי אינו פוטר") ומאידך לעיתים ישנה משמעות בגמרא שכן יש חיוב ללכת לפי רב מסויים (יעויין בגמרא שבת לז: "…אתון דמקרביתו לרב ושמואל עבידו כרב ושמואל, אנן נעביד כרבי יוחנן…" וצריך עיון מה בכך שהם מקורבים לרב ושמואל…)
תודה מראש
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

במצב שבו בני המקום מקבלים על עצמם סמכות של רב מסוים יש לכך תוקף לרוב הדעות (בקו"ש דן בזה בהרחבה לאור תשובת זכרון יוסף, לאחיו של הרא"ש). יתכן שכאן הם דנו האם לקבל עליהם את סמכותו (ואולי רק בהלכות אונאה) והחליטו שלא. בפרט אם מדובר במקום שבו אין ת"ח ומחפשים מישהו להיתלות בו. 

השאר תגובה

Back to top button