פגשת בזה?

שו”תפגשת בזה?
אלון שאל לפני 4 חודשים

אהלן
ראיתי טקסט שאנטישמים משתמשים בו כדי לסחוף אנשים לשנאת היהודים.
זה הטקסט:

* “If a ‘goy’ (Gentile) hits a Jew he must be killed.” (Sanhedrin 58b)
* “If a Jew finds an object lost by a ‘goy’ it does not have to be returned.” (Baba Mezia 24a)
* “If a Jew murders a ‘goy’ there will be no death penalty.” (Sanhedrin 57a)
* What a Jew steals from a ‘goy’ he may keep.” (Sanhedrin 57a)
* “Jews may use subterfuges to circumvent a ‘goy.’” (Baba Kamma 113a)
* “All children of the ‘goyim’ (Gentiles) are animals.” (Yebamoth 98a)
* “Girls born of the ‘goyim’ are in a state of ‘niddah’ (menstrual uncleanness!) from birth.” (Abodah Zarah 36b)
* “The ‘goyim’ are not humans. They are beasts.” (Baba Mezia 114b)
* “If you eat with a ‘goy’ it is the same as eating with a dog.” (Tosapoth, Jebamoth 94b)
* “Even the best of the ‘goyim’ should all be killed.” (Soferim 15)
* “Sexual intercourse between the ‘goyim’ is like intercourse between animals.” (Sanhedrin 74b)
* “When it comes to a Gentile in peace times, one may harm him indirectly, for instance, by removing a ladder after he had fallen into a crevice.” (Shulkan Arukh, Yoreh De ‘ah, 158, Hebrew Edition only)
* “‘Yashu’ (derogatory for ‘Jesus’) is in Hell being boiled in hot excrement.” (Gittin 57a)
[’Yashu’ is an acronym for the Jewish curse, ‘May his (Jesus) name be wiped out forevermore.’] * Yashu (Jesus) was sexually immoral and worshipped a brick.” (Sanhedrin 107b)
* “Yashu (Jesus) was cut off from the Jewish people for his wickedness and refused to repent.” (Sotah 47a)
* “Miriam the hairdresser had sex with many men.” (Shabbath 104b, Hebrew Edition only)
* “She who was the descendant of princes and governors (the virgin Mary) played the harlot with carpenters.” (Sanhedrin 106a)
* “Christians who reject the Talmud will go to hell and be punished there for all generations.” (Rosh Hashanah 17a)

האם פגשת בזה פעם?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

השאר תגובה