פוסק לא פוסק

שו”תקטגוריה: הלכהפוסק לא פוסק
EA שאל לפני 4 חודשים

אמרת שתפקידו של פוסק הוא לפרוש לפני את כל האופציות האפשריות אבל לא ״לפסוק״ בעצם. 
1) א״כ למה קוראים להם ״פוסק״ ולא מה שלא תרצה ״פורש״ אולי ? 
2) בכל ספרי השותים רואים שהמחבר מסכם פסקו בסוף התשובה ואומר ״לכל האמור נלעד לפסוק כך וכך ולכן אסור/מותר״. למשל ביחוה דעת יש סיכום בסוף כל תשובה עם פסק מסויים, וכן שותים אחרים. רואים שהפוסק לא רק פורש מפה אלא פוסק בין האופציות. הם טועים לדעתך ? 
 
3) אם הוא פורש לפני את המפה מה הרווחתי בזה, גם לפני ששאלתי אותו ידעתי כבר שיש אומרים אסור ויש אומרים מותר ויש אומרים מנהג ויש אומרים חובה וכו (כמו תמיד ביהדות), אלא מה, שבאתי לשאול מה צריך לעשות ! ולא מה ההוא אומר וההוא אומר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

1. לא אמרתי שכל הפוסקים מסכימים לדבריי. לדעתי פוסק לא אמור לעשות זאת, בוודאי לא בימינו. לאנשים זה נוח כמובן.
2. הפוסק יכול לומר בסוף מה דעתו אם יש מסקנה אחת ברורה, וגם אם אין וזו רק דעתו. אבל השואל לא חייב לאמץ זאת.
3. אם אתה יודע אל תבוא לשאול. באים לשאול כשלא יודעים.

EA הגיב לפני 4 חודשים

1. לא הבנתי את הקשר בין התשובה לשאלתי, אולי התכוונת לתרץ על 2 ?

2. 3. על סמך מה אדם שבא לשאול לרב מכריע בין האופציות שפרש לו הרב ? רק על נטייה רגשית ? למשל אני אוהב יותר את הרמבם מאשר את הראש אז ההכרעה שלי תהיה הרמבם

4. אני שואל לרב שאלה A ועונה לי שרב X אומר אסור ורב Y אומר מותר, ועוד אני שואל אותו שאלה B ועונה לי שאותו רב X כאן סובר שמותר ואותו רב Y כאן סובר שאסור, אם אני מכריע בין האופציות הללו בשני השאלות הללו ללכת אחרי המתיר, אין בעיה של דיעביד כמר עביד ? למה ?

5. אמרת בשיעור ששו״ע תפקידו לפסוק הלכות כי זה ספר של ספירה נורמטיבית והוא צריך לומר לנו מה לדעתו היא ההלכה, אבל ספרי שותים הם צריכים לפרוש מפה של השיטות והאופציות. מה יקרה בשו״ת של בעל השו״ע (כידוע יש, אבקת רוכל שות בית יוסף וכו), האם שמה המחבר היה צריך גם כן לפרוש מפה של השיטות השונות שבסוגיא, או שהיה צריך להגיד לנו את ההלכה הפסוקה שנפסקה בחיבורו (השו״ע) ?

סליחה על האריכות, מקווה שאני ברור, תודה הרב

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

1. עניתי לגמרי. כתבתי שאכן יש שתוספים כך את הפסיקה אבל אני חולק עליהם. יש מצבים של הכרעה של הפוסק עצמו אבל לא בין אופציות מותרות אלא בין אסור למותר.
2. כל אחד לפי דרכו. אמנם לא רצוי לעשות כקולי זה וזה. לי מה הפוסק עצמו יכריע בין הדעות?
4. כוונתך בעיה של קולי זה וזה. אכן יש כאן בעיה כזאת. מי אמר שלא?
5. לא מדובר באדם אלא בחיבור. יכול פוסק לכתוב ספר שו”ת וספר הלכה, וכל אחד מהם ייכתב לפי כללי הז’אנר שלו.

י.ד. הגיב לפני 4 חודשים

יש פוסקים שהציבור קיבל על עצמו.

השאר תגובה