פיגול מכאן ולהבא למפרע

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיפיגול מכאן ולהבא למפרע
אורן שאל לפני 3 שנים

שבוע טוב הרב,
לגבי הפסוק בויקרא פרק ז פסוק יח
וְאִ֣ם הֵאָכֹ֣ל יֵ֠אָכֵל מִבְּשַׂר־זֶ֨בַח שְׁלָמָ֜יו בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁי֘ לֹ֣א יֵרָצֶה֒ הַמַּקְרִ֣יב אֹת֗וֹ לֹ֧א יֵחָשֵׁ֛ב ל֖וֹ פִּגּ֣וּל יִהְיֶ֑ה וְהַנֶּ֛פֶשׁ הָאֹכֶ֥לֶת מִמֶּ֖נּוּ עֲוֹנָ֥הּ תִּשָּֽׂא: 
ישנה מחלוקת בהבנת הפסוק הזה בין רבי אליעזר לרבי עקיבא במסכת זבחים דף כט עמוד א
ת”ר: ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו – אמר רבי אליעזר: כוף אזנך לשמוע, במחשב לאכול מזבחו ביום השלישי הכתוב מדבר, או אינו אלא באוכל מזבחו ליום שלישי? אמרת? אחר שהוא כשר יחזור ויפסל? אמר לו רבי עקיבא: הן מצינו בזב וזבה ושומרת יום כנגד יום שהן בחזקת טהרה, וכיון שראו סתרו, אף אתה אל תתמה על זה, שאע”פ שהוכשר שיחזור ויפסל; אמר ליה: הרי הוא אומר המקריב – בשעת הקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי, או אינו אומר המקריב – אלא זה כהן המקריב? כשהוא אומר אותו – בזבח הוא מדבר, ואינו מדבר בכהן.
זכור לי שדיברת על מושג שנקרא “מכאן ולהבא למפרע” וחשבתי שאולי זה יכול להסביר את שיטת רבי עקיבא. אם היה כתוב בפסוק לא ירצה למי שהקריב אותו (לשון עבר), אז היה צריך להבין מהפסוק שהפיגול חל מכאן ולהבא למפרע (משעת האכילה ביום השלישי למפרע), אבל עכשיו שכתוב בלשון הווה – לא ירצה המקריב אתו, יש להבין מהפסוק שהפיגול חל משעת ההקרבה למפרע. ככה גם אפשר להימנע מעקירת פשט הפסוק. מה דעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

בהחלט אפשרי. ובאמת לא די כאן בטענה שזה חל למפרע אלא דווקא מכאן ולהבא למפרע, שהרי עד עכשיו זה היה כשר וכעת נפסל למפרע.
על המושג הזה (שיסודו אצל ר”ש שקופ), ראה שיעורי רבי שמואל מכות סי’ תכ.

אורן הגיב לפני 3 שנים

רק להבהיר, אני התכוונתי שהייתה הוה אמינא שהפיגול חל מכאן ולהבא למפרע (מהיום השלישי) והפסוק בא להשמיע לנו שהוא למעשה חל כבר משעת ההקרבה למפרע ולא מהיום השלישי.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא עיינתי אבל נראה שהמסקנה היא מכאן ולהבא למפרע: אחרי שהוכשר חוזר ונפסל.

אורן הגיב לפני 3 שנים

אני התבססתי גם על פירוש רש”י שעל הפסוק הזה:
ואם האכל יאכל וגו’ – במחשב בשחיטה לאכלו בשלישי הכתוב מדבר. יכול אם אכל ממנו בשלישי יפסל למפרע, תלמוד לומר המקריב אותו לא יחשב, בשעת הקרבה הוא נפסל, ואינו נפסל בשלישי. וכן פירושו בשעת הקרבתו לא תעלה זאת במחשבה, ואם חשב פגול יהיה:

משמע מרש”י שיש הוה אמינא שהפסול הוא בשלישי למפרע, ומכיוון שזה לא מסתדר עם המילה “המקריב” שממנה משמע שבשעת הקרבה הוא נפסל, אז יש לפרש שמדובר במחשבת אכילה בשלישי ברגע ההקרבה. אבל אפשר היה להציע פירוש אחר, שישנם שני סוגי “למפרע”, מכאן ולהבא, ומעיקרא. בהוה אמינא חשבו שמדובר בסוג הראשון של מכאן ולהבא (מהיום השלישי ולהבא), ובת”ל ניתן להגיע למסקנה שמדובר בסוג השני, של מעיקרא (משעת ההקרבה ולהבא למפרע).

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

נכון מאד. זו אכן ההלכה לגבי פיגול, שהוא נפסל מיד ולא צריך שיתרחש חוץ לזמנו בפועל. אבל כפי שהבנתי שם בגמרא לא זה מה שכתבו. אולי טעיתי בהבנתה (כאמור לא עיינתי שם דיי).
ככל הזכור לי, הנשקה בשלושת מאמריו בהמעין תשל”ז-ח הביא את פיגול כדוגמה לשילוב פשט ודרש עם הסבר מפורט של הדרשה הזאת.

השאר תגובה