פלגינן דיבורא

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיפלגינן דיבורא
א' שאל לפני 11 חודשים

שאלוני,
בפאה ב"ג מ"ח נראה מרבי שמעון שלא פלגינן דיבורא ואילו ממנחות פ"יב מ"ג נראה שכן, 'בגמר דבריו אדם נתפס'.
אם אפשרי שכת"ר יתרץ את הסתירה ואם יודע שנשאלה אשמח מאוד אם ישלח מקורות ככל העולה על ידו.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 11 חודשים

לשיטתך יש כאן סתירה ברמב"ם שפוסק בשני המקומות כר"ש: מעשה הקרבנות יז, ט; עבדים ז, ב.
איני רואה קשר בין הסוגיות. במשנת פאה (ראה גיטין ח סוע"ב) מדובר על פלגינן דיבורא כלומר שמקבלים חלק מדברי האדון (על העבד) ולא את השאר (על הקרקעות). וגם חכמים שחולקים עליו פשוט מפרשים אחרת את דברי האדון (בגלל שלא אמר "עצמך ונכסי" ברור שרק התכוון להחניף לעבד כדי שיעבוד טוב יותר).
אבל במשנת מנחות השאלה היא אחרת לגמרי. שם ר"ש אומר שאם לא התנדב כדרך המתנדבים זה לא חל. שם הדיון הוא בכוונתו ולא בשאלת פלגינן. ר"ש טוען שכוונתו לא להתנדב.
יש עוד לחלק בהרבה אופנים (שחרור עבד הוא מעשה אסור, והוא גם מביא נזק לאדון שמפסיד את עבדו). אבל כאמור איני רואה קושי שצריך חילוקים כדי ליישבו.
 

השאר תגובה

Back to top button