פרשנות ודעות קדומות

שו"תקטגוריה: כלליפרשנות ודעות קדומות
ראובן שאל לפני 6 שנים

בהמשך לדבריך במאמר ובשיעור ששמעתי נתקלתי במכתב מהחזו"א לר' אליעזר פלצינסקי הקשור לדיני עירובין (מחיצה תלויה והמסתעף) בפירוש דברי רש"י עירובין טז: ד"ה מחיצה תלויה.
אחרי ויכוח עקרוני בדיני מחיצה תלויה בין הרבנים הנ"ל העלה הרב פלצינסקי את לשון רש"י האמורה שמשמעותה כדבריו והחזו"א כתב על זה (מובא חידושי חזו"א על הדף עירובין דף טז: ד"ה מש"כ) וז"ל מש"כ מכ"ת שליט"א שהוא נגד פשוטו של רש"י אמנם לפי דעת מעכ"ת שיש אפשרות לפרש … א"כ כן רהיטת הפשט אבל אם נימא… אין כאן נטיה מפשוטו דרש"י. ע"כ.
ובלשון פשוטה "אתה חושב שיתכן לומר סברא כזאת לכן אתה קורא את רש"י בצורה כזאת, אבל אני חושב שזה הפשט ולכן אני קורא את רש"י בצורה אחרת"
ותפיסת החזו"א לגבי פרשנות פשטית קרובה מאוד למה שאמרת (ביחוד ששם החזו"א מעקם את דברי רש"י לחלוטין ואחר כן חוזר בו שלא ניתן לפרש כך).
יש נטיה פרשנית שתופסת את דקדוק הלשון במקום נמוך יותר מהסתברות הסברא.
כדאי לראות את מכתב החזו"א בספר שלום יהודה היוצא מחדש ומאחריו יש לקט של המכתבים כצורתם.
בהיברו מצאתי לשון אחרת מההוצאה הישנה
 http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20631&st=&pgnum=101
בשמחה ובאושר
ראובן

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

אכן זו דרכו של החזו"א בהרבה מקומות. וכ"כ הב"י יו"ד סי' רכח (שעדיף לדחוק בלשון מאשר בסברא).

השאר תגובה

Back to top button