צדקה

בן שאל לפני שנה 1

שלום רב הרב, אם מישהי רוצה למסור לנזקקים את בגדיה הישנים אך הם אינם צנועים, האם זה אסור? (חולצות וחצאיות קצרות).
 
מצד אחד אני יכול לומר שהבנות ישתמשו בזה לשימוש צנוע (יוסיפו בגד מעל), מצד שני אולי שייך כאן גדר מסייע?
או שמא גדר מסייע לא רלוונטי כאשר ממול עומדת ילדה ענייה שמתביישת בבגדיה ועדיף שתלך בצורה קצת לא צנועה בתנאי שלא תתבייש? 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

אני חוש שאם אפשר ללבוש זאת באופן צנוע אז זו לא דאגה שלה. מה שהמקבלת תחליט זה מה שהיא תעשה.

בן הגיב לפני שנה 1

ואם אי אפשר ללבוש זאת בצורה צנועה, האם נאמר שעדיף שמישהי שגם ככה הולכת לא צנוע תתבייש בבגדיה רק בגלל שאנחנו לא רצינו לסייע לדבר עבירה?

מיכי הגיב לפני שנה 1

אם אי אפשר, אז לא. האם היית תורם בשר חזיר לאדם עני?

בן הגיב לפני שנה 1

זו לא הקבלה נכונה לדעתי. ההקבלה הנכונה היא האם היית תורם בשר חזיר לאדם עני שגם ככה אוכל בשר חזיר…

מה גם ש(אולי אני טועה) בשר זה איסור דאורייתא והסתעפותיה של חיוב צניעות זה דרבנן בלבד אז אולי יש מקום יותר להקל כשעומד ממול אדם מסכן מבוייש.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

צניעות זה חיוב/איסור דאורייתא.
ואכן, דיברתי על עני שבין כה וכה אוכל חזיר. אין שום היתר לתת לו בשר חזיר כצדקה.

בן הגיב לפני שנה 1

אוקיי. תודה רבהרב.

קוקי הגיב לפני שנה 1

מדוע אשה צריכה להצניע גופה מהתורה? משום לפני עוור של ולא תתורו או משום משהו אחר?
בוקר אור

קוקי הגיב לפני שנה 1

לפי התגובה הזו הרב כנראה באמת איש חינוך

מודה ועוזב ? הגיב לפני שנה 1

מאמר של שנרב שאין צניעות. נשכח מכב' הרב ? הרב שינה דעתו ?

מיכי הגיב לפני שנה 1

אין מאמר כזה, וככל הזכור לי גם מעולם לא כתבתי שאני מסכים למה שכתב שם.

בן הגיב לפני שנה 1

שוב שלום רב הרב,
ראיתי בתוס במסכת שבת ג א שכתב שהגמרא העמידה את דין מסייע רק בתרי עברי דנהר ובחד אין כאן אלא איסור דרבנן בלבד.

אם כן, אם מדובר בנערות שגם ככה לא תלכנה בצניעות (=נזיר שגם ככה ישתה) אם אתן להם הבגדים אעבור רק על דרבנן. לעומת זאת אם אזרוק הבגדים לזבל אעבור על דאורייתא שהרי מדובר בבגדים טובים וטקילין!
וכי אמרינן אטי דרבנן ודחי דאורייתא? אתמהה.

בן הגיב לפני שנה 1

דאורייתא הכוונה משום איסור בל תשחית.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

זה לא תוס'. זה חילוק שאומרת הגמרא עצמה בע"ז ו ע"ב. החידוש של תוס' (ועוד ראשונים) שם שיש איסור דרבנן גם בחד עברא דנהרא.
לזרוק בגדים לא צנועים לפח אינו בל תשחית. מצווה להשחיתם. למה לא תאכל עוף בחלב בגלל בל תשחית? וכך לגבבי כל איסור אכילה או הנאה מדררבנן.

השאר תגובה

Back to top button