ציצית לנשים

שו”תקטגוריה: הלכהציצית לנשים
EA שאל לפני 2 חודשים

סתם שאלה לא יודע אם כבר דנו בה האחרונים אבל האם מותר לאישה ללבוש ציצית של כלאיים ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

הראב”ד בתחילת פירושו לספרא אומר שעשה דוחה ל”ת גם לנשים שפטורות מהעשה (סמיכה על קרבן).

טירגיץ הגיב לפני 2 חודשים

ולפי”ז יש להרהר בדעת הרמב”ם שגוי שמקיים מצווה מתוך הודאב בנבואת משה יש לו שכר קצת כלומר מקיים בזה משהו, אולי ידחה אצלו לאו (יש לי דוגמה חלושה, אם אכילה בערב יום כיפור מצווה דאורייתא אז יוכל לאכול שם אבר מן החי). מה החילוק? (אולי שנשים פטורות ואילו גויים לא התחייבו, אבל מה פירוש הדבר)

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

איפה הוא אומר שיש לו קצת שכר? אתה מדבר על הרמב”ם בסופ”ח ממלכים? הוא לא אומר זאת שם.

טירגיץ הגיב לפני 2 חודשים

אני רואה כאן https://www.betmidrash.org.il/index.php?title=%D7%92%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA שכתבו בין היתר כך:

במשנה בתרומות (ג ט) נאמר “הנכרי והכותי תרומתן תרומה ומעשרותן מעשר והקדשן הקדש”. וגם ממשנה זו הביא הרמב”ם סיוע לשיטתו, שכתב שם בפיהמ”ש “הנכרים אע”פ שאינם חייבים במצוות אם עשו מהם שום דבר יש להם קצת שכר וזהו מן העיקר שלנו, וכיוון שהם משתתפים עמנו בשכר, מעשיהם במצוות קיימין”.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

הבנתי. לעצם העניין איני רואה את הראיה שלו, שכן ספציפית לגבי תרו”מ יש כנראה דין מיוחד שנחלקו לגביו תנאים בתרומת גוי. למשל בתחילת פ”ב דקידושין ועוד.

תינוק שנשבע הגיב לפני 2 חודשים

מהכ”ת שהכלל של עשה דוחה ל”ת רלוונטי לשבע מצוות בני נח? אדרבה הרי כל אחד מהל”ת שלהם חמור עד כדי חיוב מיתה, ולכן לכאורה צריך הוכחה ספציפית שגם עליו נאמר הכלל

טירגיץ הגיב לפני 2 חודשים

יהודי שאוכל אבר מן החי לא חייב מיתה. לכן סביר שגוי (אולי רק אינו גדור בנימוסים) מת לא בגלל שהלאו חמור אלא כי חייו זולים יותר מחיי יהודי.
אגב בדיונים בקטן שהגדיל, אם יש עליו מצווה בקטנות (כמו שם בטור לפי תוספות) אז אולי הוא הדין לגוי שהתחיל להתענות ואז התגייר. ראיתי פעם משהו על זה

השאר תגובה