צנזור

ברוך דוד שאל לפני 3 שנים

ידוע שמחמת הצנזור נשתנה המשפט "עבודה זרה" שבכל התלמוד ל"עבודת כוכבים". ובאמת בדפו"ר וכת"י נכתב "עבודה זרה". ולפ"ז יש לתמוה איך הניח הצנזור להדפיס בש"ס ווילנא את שם המסכתא עצמה "עבודה זרה", ולא רק בשער רק בכל עמוד ועמוד??!!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אם זה מופיע גם בדפו"ר אז באמת צ"ע

שמא הגיב לפני 3 שנים

בויקיפדיה מצוטט מחיבור (ראשוני) על כללי צנזורה "כל מלת 'עבודה זרה' אשר לא יובן עניינה בפירוש על הע"ז שכבר הייתה בפרטות (שהייתה לפני ישו), ייכתב במקומה עכו"ם, שר"ל: 'עובדי כוכבים ומזלות'. אמנם אם יובן על הע"ז שהיתה קודם ביאת אדוננו, אין בזה כלום".
וגם אם אח"כ צינזרו כל תיבות עבודה זרה כולן (אינני יודע), יש לומר שלא רצה דור מצנזרים אחרון להחמיר בדבר שמפורש היתרו בפירסום בתורת המצנזרים הראשונים.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D

השאר תגובה

Back to top button