קבלה- נפשות מאוחדות יוצרות תודעה אחדותית? עיבור וגלגול והבנת חלקי הנר"ן

שו"תקטגוריה: אמונהקבלה- נפשות מאוחדות יוצרות תודעה אחדותית? עיבור וגלגול והבנת חלקי הנר"ן
קובי שאל לפני שנה 1

בס"ד
שלום הרב!
רציתי לשאול שאלה את הרה"ג שליט"א (ושמא ז"ל וישל"ע ע"פ ספינת תסאוס בשינויי דעות וכדלהלן), הבנתי שע"פ הקבלה (או רק לפי שיטות מסויימות לפחות), קיימים מושגים כמו גלגול ועיבור:
ונניח כי האדם המרגיש והחווה בדרגות הפשוטות מתואר ע"י מונח הנפש וזהו האלמנט היסודי של החי. אך על גבי תיאור זה מוסיפים כי ייתכן שיהו כמה נפשות או ניצוצות שיתגלגלו במעין תרכובת בבן אדם יחיד. או כפי שמצינו את המונח של עיבור נשמה, שנשמה שאיננה חלק מן האדם הראשוני תתעבר בו במשך חייו או לרגעים מסויימים. (אומנם יש קצת מקום לחלק כי נשמה זה דרגה גבוהה ועל כן מדובר לכאורה במשהו טפל לאדם).
ועתה, ידועים לי דברי פרשנות של הרב לשיטת בעל התניא עם המחקרים שחוקרים במשנת בעל התניא היכן מונח הוא בידיוק "האדם" לשיטתו. אז למשל הנפש האלוקית והנפש הבהמית, הם חלקים מאותו "אדם" ומרכיבים אותו. ולכן החיפוש בין הישות לבין מה שמרכיב אותו יוצר אצל חלק בלבול. כי ההרכבות הם הם חלק מן הישות. ולא כעקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ.
אך רציתי לשאול, אם נניח כי כמה נפשות מתגלגלות לאדם אחד, כיצד הדבר הזה יוכל להסביר את אחדות התודעה. שהיא היא אחת מן הראיות החשובות והחזקות של הפילוסופים לדואליזם ולקבלת הנפש כדבר "אחדותי" יחסית. (או לכל הפחות שלא מורכב מאנשים רבים…).
וכאן אני כן חושב שעולה התמיהה מה הוא אותו "אדם" והתירוץ של הרב בבעל התניא לא יועיל בדבר זה. וכאן זה נשמע ממש ממש לא סביר.
ועל הדרך, אשמח אם הרב יוכל לקרב לשכל (או להפנות) למקום שמסביר את היחסים בין חלקי הנר"ן ובפרט שכל חלק שפה מורכב או יכול להתעבר עם חלקים של "אנשים" אחרים. כי פשוט כששמעתי דברים אלו נראו לי מאוד תמוהים, וגם כשדנתי לגביהם עם אנשים שאמורים להבין נראה שהם "קיבלו" דברים אלו ופחות ניסו לקרבם לשכל.
 
נ.ב
היחס שבין נפשות שונות לתרכובות של אחדות התודעה נראית מצד אחד כעיקרון אמרגנטיות שמביאים המטראליסטים, אך נראה שכן קיים חיסרון כי כל נפש צריכה להיות מובנת כדבר החש בפנ"ע, ולא חש בצורה מחוברת.
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

אני לא  חושב שאני יודע להסביר דברים כאלה. חסרים כאן פרטים. מה קורה בשעת העיבור? האם הנשמה האחרת מתחברת לקיימת או מחליפה אותה? האם הנשמה זה מה שכולל את הזיכרונות והערכים שלנו וכל זה מתחלף, או שזה משהו אחר, צדדי יותר? ואולי זה החפצא שמכיל את הזכרונות והערכים (רק המסגרת).
בקיצור, אלו דיבורים עמומים שאיני רואה טעם וערך לעסוק בהם. אף אחד לא באמת יודע מה קורה שם, ואם בכלל קורה משהו כזה, ואלו פטומי מילי בעלמא.

קובי הגיב לפני שנה 1

להבנתי בנוגע לשאלות ההתחלתיות,
בעיבור הנשמה נוספת והמקורית בכל אופן לא מתחלפת. אולי יתכן שתווסף לו עיבור גבוה טרם שהוא השיג נשמה אבל אינני יודע.
רק כפי שאמרתי אפשר שמראש אדם יהיה מורכב מכמה נפשות (למשל בגלגול). אך איך זה מסתדר עם אחדות התודעה!?!
רוב האלה שדיברתי איתם מסבירים שההשגות הגבוהות כמו נשמה וכו', בא לידי ביטוי בתחשות של מוטיבציה ורצון לעשיית דברים רוחניים. כמו שאדם שמכין עצמו לתפילה בקבלת שבת מקבל נפש יתירה, ולכן התפילה שלו נראית שונה. או שאדם פתאום קיבל כוחות גדולים לעשות משהו שלא היה סביר שהיה עושה בעבר מסתבר שהתעברה בו משהו חיצוני. ונראה שנשמה זהו חפצא למשהו (אולי מוטיבציה והשגות רוחניות אבל בכל אופן פחות מכיל את הזכרונות שלנו).
בכללי זה נראה שהם מסבירים "תופעות" אנושיות על ידי שימוש בישויות. ושינוי בחוויה האנושית כולל בתוכו לעיתים גם שינוי יישותי. דומני שהרב הזכיר שזה לא נהוג בזמננו המודרני שמסובר ע"י כוחות ודברים תיאורטיים. ולא ע"י ישויות אמיתיות- (כמו "כח" המשיכה).
גם האלה שדיברתי איתם טוענים בפשטות שמקובל יכול לראות באדם את שורש נשמתו או מה שמתעבר אצלו וכו'.

לגבי הטענה של הרב שהוא לא רואה בכך ערך, אני מניח שאם רואים בכך אמת כלשהיא אז אולי יש עניין ללמוד את זה. ובפרט שזה לימוד תורה.
ולגבי כך שאלו פטומי מילי בעלמא, זה לא נראה לי סביר. יש אנשים שמשקיעים בנושאים הללו את כל חייהם ולא פסיק פומיה מגרסיא. אבל לתחושתי כשאני דיברתי כמה עם אנשים שמתעסקים רק כמה שנים (נניח 10 שנים ויותר) ברוב זמנם הפנוי בנושאים הללו ואין ספק שמכירים המון כתבים וגישות בנושא.
לא יצאתי עם תחושה ברורה שאכן יש להם הבנה במונחים שמשתמשים והגדרות הבסיס. או עד כמה זה קרוב להם להבנה. אבל מצד שני גם במדעי הטבע נראה שמשתמשים בהרבה מונחים ללא הגדרה ועובדים איתם כמו אנרגיה או כוחות. ולרוב "המומחים" בתחום לא נראה שהם בעלי הבנה עמוקה במיוחד ומונחים אלו. פרט לתיאור יחסים או משוואות לעומת תיאור המהות.

השאר תגובה

Back to top button