ק"ו

אליאב שאל לפני 4 שנים

שמעתי פעם בשם הרב הלל זקס זצ\"ל שאמר שיש כל מיני ק\"ו שאין לאמרם והביא דוגמאות אלו:
1. אם דגים שאינם נאכלים בכף נאכלים במזלג מרק שנאכל בכף אינו דין שייאכל במזלג.
2. אם הכיס שלי, שאסור לך להכניס בו את היד לי מותר להכניס בו את היד, הכיס שלך שמותר לך להכניס בו את היד, אינו דין שיהיה מותר לי להכניס בו את היד.
מהו באמת הכשל פה הרי זה מאוד דומה להרבה ק\"ו שמופיעים בש\"ס
בתודה וסליחה על ההטרדה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

אתה צריך בשביל זה את ר' הלל זקס. לולא דבריו היית עושה קו"ח כזה? יש שכל ישר וכל אדם מבין כיצד משתמשים בו.
זה לא דומה לקו"ח תלמודי, וכבר עמדתי על כך בכמה מקומות. יש הנחה בקו"ח שהדינים קשורים לאותו שדה משמעות, ורק בגלל זה ניתן לעשות את הקו"ח. בעלי הכללים כבר מביאים קו"ח לחייב משקוף בציצית: ומה בגד של ד כנפות שפטור ממזוזה חייב  בציצית, משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיתחייב בציצית?
דומני שכתבתי על כך במידה טובה תשס"ה-ו לפ' שמיני:
https://drive.google.com/drive/folders/0BwJAdMjYRm7IRmM4RGd0dG9zWU0
 

השאר תגובה

Back to top button