קידוש אימורין ובשר חטאות הנשרפות בכלי שרת

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיקידוש אימורין ובשר חטאות הנשרפות בכלי שרת
אלכס 488 שאל לפני 2 שנים
  1. לגבי, קידוש אמורין בכלי שרת, יש חוסר התאמה/סתירה ברמב\"ם בכמה מקומות בשאלה האם צריך לקדש אמורין בכלי שרת – מעשה הקרבנות, ז\', א (חטאות, לא צריך אבל אפשר) מעשה הקרבנות ז\', ב (חטאות הנשרפות, צריך)  עבודת יום הכיפורים, ג\', ז  (פר ושעיר של יום הכיפורים, צריך),  קרבן פסח, א\', יד (קרבן פסח, צריך). האם יש לך תובנה בנושא?
  2. נראה שלא צריך קידוש בכלי שרת בבשר חטאות הנשרפות (מעשה הקרבנות, ז\', ב, עבודת יום הכיפורים, ג\', ז). לפי הכלל לגבי חיוב  אכילת קודש (פסולי המוקדשין, י\"ח, טז) שדבר שיש לו מתירין חייבים עליו לאחר שקרבו מתיריו ודבר שאין לו מתירין חיבים עליו לאחר קידוש בכלי (ונראה שהכלל הוא גם לגבי חיוב כרת בטומאת הגוף וגם לגבי חיוב מלקות בטומאת עצמן) יוצא שלא חייבים על אכילת בשר חטאות הנשרפות. אבל למנחת חינוך קמ\"ו, ז (בהוצאת מכון ירושלים, ד\"ה \"ונראה ג\"כ דאם אוכל מבשר פרים\") פשוט שחייבים על אכילת בשר חטאות נשרפות. יש לך תובנות בנושא?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אני לא נמצא בסוגיא. אבל אני מניח שתוכל לחפש בספר המפתח במהדורת פרנקל.

השאר תגובה

Back to top button