קנאביס בהלכה

שו"תקטגוריה: הלכהקנאביס בהלכה
אורן שאל לפני 2 שנים

האם קנאביס מסוכן וממכר פחות מאלכוהול? האם מותר לעשן על פי ההלכה?
במידה והתשובה לשאלות הקודמות חיובית, האם נכון לומר שיש איזה שהוא חטא בהימנעות מוחלטת מעישון קנאביס, קל וחומר מהמצער עצמו מהיין שנקרא חוטא, וכדברי הגמרא במסכת נזיר כב עמוד א " דתניא ר"א הקפר (בר רבי) אומר מה ת"ל (במדבר ו, יא) מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא מפני שציער עצמו מן היין נקרא חוטא והלא דברים ק"ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה"
ועל פי דברי המסילת ישרים בפרק יג, בביאור מידת הפרישות : " הרי לך הכלל האמיתי שכל מה שאינו מוכרח לאדם בעניני העולם הזה ראוי לו שיפרוש מהם, וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה כיון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו הרי זה חוטא. הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא אל שקול הדעת ולפי שכלו יהולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים כי רבים הם ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם אלא דבר דבר בעתו."
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

איני מתמצא מספיק כדי לדעת מה מסוכן יותר. כך או כך, איני רואה חטא בלקיחת הדברים הללו ולא בהימנעות מהם.
האגדה שהבאת לא אומרת שאדם חייב לעבור כל הנאה שיש בעולם.
דברי הרמח"ל מניחים שאין מעשים ניטרליים אלא הכל או מצווה או איסור (גם אם לא הלכתי ממש). אני חולק עליו בזה, וכידוע כבר תלו בזה מחלוקת בין חובות הלבבות והרמב"ם.

אורן הגיב לפני 2 שנים

"האגדה שהבאת לא אומרת שאדם חייב לעבור כל הנאה שיש בעולם." אני בטוח שזה נכון, הכוונה לדעתי שאסור להימנע מהנאות ידועות וזמינות, באופן כללי. ודאי שאסור להימנע משתיית יין, ואין זה בכלל הדברים הניטרליים גם לשיטתך, שהרי התורה אומרת בפירוש שעל הנזיר להביא קורבן על הציעור מן היין. ומהבחינה הזאת, אין הבדל גדול בין יין לבין קנאביס, שניהם נפוצים מאוד (מדברים על מליון וחצי עד שני מליון משתמשים בארץ, וכל זאת תחת איסור החוק). גם מי שמונע ומצער עצמו משמיעת מוזיקה (נניח לצורך הדיון שמדובר בזמן שבית המקדש קיים ואין שום חיסרון בשמיעת מוזיקה) עובר על איסור זה. האם אתה מבין אחרת?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אפילו הניסוח הזה מופרז לדעתי. הנזיר אסר על עצמו הנאה וזה מה שאסור (ולא עצם ההימנעות). מעבר לזה, זהו טעם שכתבו חז"ל. הוא לא מופיע בתורה (וככל הזכור לי הוא שנוי במחלוקת בין הסוברים שנזיר הוא חוטא לבין אלו שסוברים שהוא עושה מצווה). כך או כך, אני מניח שיש לראות אותו כמסר חינוכי ולא כעיקרון מחייב.
גם ההנאות הזמינות אין איסור להימנע מהן. לכל היותר יש עניין לא לאסור אותן על עצמך.

השאר תגובה

Back to top button