קנין חליפין

שו"תקנין חליפין
פנחס שאל לפני חודש 1

שלום לרב מיכאל אברהם
איך מבינים את קנין חליפין למאן דאמר כליו של מקנה 
ולפירוש תוספות שזה דווקא כליו של מקנה 
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אני לא יודע לתרגם כל דין לתפיסה עקרונית, אבל אני יכול לנסות ולשער.
בסדרת טוריי 524-5 הסברתי שחליפין בעיניי הוא הקניין הפרימיטיבי שקדם להמשגות המשפטיות-כלכליות. המקור ממגילת רות הוא רק אסמכתא או גילוי מילתא. ראובן רוצה X ושמעון רוצה Y אז הם מחליפים. עוד לפני עידן הכסף והתחכום המודרני יותר. אבל זה לגבי חליפי שווה בשווה, שהם החלפת סחורות. שם אין מה לדון האם זה נעשה בכליו של מקנה או קונה כי בחליפין כזה אין מקנה וקונה. זה סימטרי. רק בקניין כסף ניתן להגדיר מקנה (שנותן סחורה ומקבל כסף) וקונה (שמקבל סחורה ונותן כסף). חליפי סודר הם קניין שנוצר אחרי ההמשגה הכלכלית-משפטית והוא דומה לקניין כסף. לכן שם יש קונה ומקנה, אבל עדיין זו הרחבה של קניין החליפין הקדום, כלומר זה  נעשה כקניין טבעי ופשוט. ומכאן שאם המקנה אמור לתת את הסחורה לקונה אז הפעולה הטבעית בקניין נעשית מצדו. אולי זו הסיבה לכליו של מקנה. לשיטה שבכליו של קונה כנראה רואים אם הקניין המודרני כדומה יותר לקניינים המודרניים ולא ממשיכים לדמותו לחליפין הקדום. ובמודרני משיכת הסחורה קונה את הסחורה לקונה.

פנחס הגיב לפני חודש 1

איך הדבר הזה מסתדר עם הגמרא שאומרת שהקניין הוא על ידי ההנאה שהקונה נותן למסקנה בהסכמתו לקבל את הדבר

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

זו הגמרא בב"ב, וכבר העירו המפרשים שבסוגיות אחרות נראה לא כך. לפי התיאור הזה בפשוטו חליפין אינו אלא קניין כסף (ההנאה היא שוו"כ).

פנחס הגיב לפני חודש 1

הבעיה היא שאם חליפין זה קניין כסף אז מדוע דווקא כליו של קונה אדרבה כליו של מקנה עדיף

פנחס הגיב לפני חודש 1

*תיקון
מדוע דווקא כליו של מקנה אדרבה כליו של קונה עדיף

השאר תגובה

Back to top button