קרדום לחפור בה

שו"תקרדום לחפור בה
ronen שאל לפני 3 שבועות

ראיתי כי רבים מביאים את הרמב"ם הזה (משנה ) כצידוד לאיסור קבלת תמיכה ללימוד תורה, וטוענים לחילול ה' בדרישת החרדים לתקצוב מוסדות התורה ע"י המדינה.
ונראה לי שרבים וטובים טועים בזה. 
האם אין הכוונה להפוך את התורה לאמצעי ואת הפרנסה לעיקר ? 
כאשר התמיכה נזקקת ללימוד והלימוד הינו עיקר אזי אין כאן איסור של קרדום לחפור בה, לא כך ?
ובנוסף כאשר יש עוגה של תקציב שמקורה גם בציבור החרדי ומחלקים לצרכים כאלו ואחרים מדוע אין לציבור החרדי את הזכות לדרוש שהחלק שלו בתקציב יופנה למימוש הערכים שלו כמו שמופנה למימוש של רצונות של ציבור האחר ?
השנאה ליהודי תמיד היתה קיימת כל פעם בצורה אחרת, לא נראה לי שחילול ה' הזה שונה מחילול ה' של מצות בדם של נוצרים
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

הרמב"ם מדבר על לא לצאת להתפרנס. אבל איני צריך את הרמב"ם כדי לומר שיש בזה חילול השם.
שאלה של מינון, כמה תורמים וכמה מקבלים. וכמובן שהתקצוב אינו הבעיה היחידה של החרדים.
אם זהו ההסבר שלך לעלילות הדם, אני מתחיל לחשוב שאולי באמת יהודים השתמשו בדם ילדים נוצרים. אבל כנראה אין גבול לעקמומיות של האפולוגטיקה החרדית.

ronen הגיב לפני 3 שבועות

סה"כ רציתי לדייק את המקורות, על המבט האישי של כל אחד קשה לדון, הוא מורכב מכל כך הרבה פרטים.
ולגבי המקורות
"רבי צדוק אומר אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא חלף הא למדת כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם”
המשנה הזו הינה מקור לדברי הרמבם, המשל של קרדום ועטרה כוונתו על עיקר ותפל /סיבה ומסובב ? המשנה מזהירה על לימוד שלא לשמה כמו על מנת לקנטר כך גם השימוש בלימוד להשיג דברים אחרים כבוד/כסף. השימוש בתורה (רצון ה') לצורך האישי של האדם הינו חילול ה' מאין כמוהו, זוהי מעילה בדבר היקר ביותר שהופקד ביד האדם.
אבל כאשר מקבלים מילגה על מנת ללמוד והלימוד הוא העיקר ולא שהלימוד הינו הסיבה לכסף אזי אין כאן מעילה כלל ואדרבא התכלית של לימוד התורה בא למימושו וגם המילגה משמשת את התורה ולא התורה משמשת את הכסף, ואין כאן חילול ה' כלל.

האם מסכים לגבי משנה זו ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שבועות

במשנה בהחלט אפשרי גם לפרש כדבריך.

מיכי צוות הגיב לפני 3 שבועות

דיברת על הרמב"ם, וההלכה שלו מנוסחת כך:
כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את התורה וכבה מאור הדת וגרס /וגרם/ רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא…
אין שום חילוק מה המטרה ומה האמצעי. מדובר על מי שרוצה ללמוד תורה ולהתפרנס מצדקה.
אחזור על מה שכבר כתבתי, שבעיניי דבריו אינם רלוונטיים לדורנו.

השאר תגובה

Back to top button