רבנן לא צריכי נטירותא

שו"תקטגוריה: עיון תלמודירבנן לא צריכי נטירותא
א' שאל לפני שנה 1

איך מו"ר שליט"א מסביר את המינוח "רבנן לא צריכי נטירותא"? האם זה משהו סגולי או שמה מפילים זאת על אנשי העיר?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

אם היית שואל אותי לדעתי האישית זה הפירוש השני, הרציונליסטי יותר. אבל מה כוונת הגמרא? כאן נדמה לי שהמשמעות היא הראשונה.
הנפ"מ היא האם לפטור אותם גם ממיסים אחרים (לצרכי העיר, בלי קשר לביטחון ושמירה).
אגב, יש שני גוונים בהסבר הרציונליסטי: 1. חלוקת הנטל לא תיפול על ת"ח כדי לייקר אותם. 2. בגלל הלימוד אין להם כסף ולכן תומכים בהם כדי שאנשים לא יימנעו מהקדשת חייהם ללימוד תורה.
אמנם נראה שכל זה תלוי בטעמים השונים שמופיעים שם בגמרא. "העוסקים במלאכת הקודש" נשמע כמו טעם של גמול וכבוד ולא בגלל שאינם צריכים. לעומת זאת, רבנן לא בעי נטירותא נשמע כמו הטעם השני.
גם בטעם שלא בעי נטירותא יש לחלק בין ריו"ח לר"ל. אחד מסביר שהם לא צריכים שמירה והשני אומר שהם שומרים על כלל העיר (כלומר נותנים את חלקם בלימוד). אם מדובר על שמירה על כלל העיר יש מקום לראות זאת לא באופן מיסטי. התורה נותנת יעד לציבור וטעם לקיומו ובכך היא שומרת עליו.
 

השאר תגובה

Back to top button