רוב דרבנן

אבא פגום שאל לפני 3 שנים

בסוגיא בכתובות דף ט.  מבואר שלאונס יש קול. וכתבו התוס' שם שעה רוב מדרבנן, ולכ אינו מבני לס"ס. 
מה שייך רוב מדרבנן?! או שבה נכון ומה רוב, או שזה לא נכון הרי מדברים כאן על עובדות האם התאהבות מספרות או לא!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

זה כתוב בא"ת ב"ש? אנא פענח לי שיחך.

השאר תגובה

Back to top button