"ריבונו של עולם" שלאחר ספירת העומר

שו"תקטגוריה: כללי"ריבונו של עולם" שלאחר ספירת העומר
אורי שאל לפני 3 שנים

הרב יודע מי חיבר את תפילת "ריבונו של עולם" שחלק נוהגים להגיד לאחר ספירת העומר? אני שואל בעיקר בגלל הניסוח התמוה "אתה ציותנו… לספור ספירת העומר כדי לטהרנו מקלפותינו" 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא יודע.

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

אורי, עיין בפתוחי חותם שבשו"ע מכתבי האריז"ל [סי' תפט סק"ה] שביאר שפסח ומ"ט ימי העומר הם שורש לכל ימות השנה ובדרך שהולך בהם הם מוליכים אותו כל ימות השנה כמו שכתב הרש"ש בספרו נהר שלום דף לב טור ג, ולכן צריך לתקן את אשר פגם בספירות העליונות כדי להיות בדרגת התשובה כל ימות השנה, ועיין בשמן ששון בדוש ה מדרושי העומר אות כב, עכ"ל. ראה מנהגי הרש"ש (דרכי שלום אות נו) ושו"ע הרב שם, סדור ר' שבתי סופר, וסדור ר' יעקב מעמדין [המקורי –שערי שמים] ועוד סדורים חשובים [ראה סדור רדלהיים [עבודת ישראל] שהעתיק את התפילה ודילג על הקטע 'וע"י ספירה שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה וכו'] ומתחילה במילים רבש"ע וכו'.

השאר תגובה

Back to top button