רעל ותרופה

שו”תרעל ותרופה
פריו למאכל שאל לפני שנה 1

אסור להרוג (עצמו או אחר) על ידי שתיית רעל אף שיפעל לאחר זמן. אדם שבידו תרופה שמבטלת הרעל האם מותר בשופי לשתות הרעל ואח”כ ישתה התרופה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

אם הביטול ברור אז למה לא?

פריו למאכל הגיב לפני שנה 1

רציתי לוודא שאין כאן איזה פלפול נוקדני שנחשב מעשה הריגה כזורק כלי מראש הגג והתרופה היא לא ככרים וכסתות אלא מילתא אחריתא. תודה

ועלהו לתרובה הגיב לפני שנה 1

בס”ד א’ בשבט פ”א

מה שיש לפקפק בהיתר בליעת רעל על סמך תרופה בדוקה שתנטרל, הוא שגם לתרופה הנחשבת לבדוקה יש אחוז מסויים שבה אינה פועלת. מה עוד שכל אדם שונה מחבירו, ותמיד קיים הסיכון שדווקא אצל אדם זה – התרופה לא תפעל.

אז למה לקחת רעל, אפילו בסיכון של אחד למיליון שמא התרופה לא תפעל, ונמצא שאוכל הרעל הביא למותו? למה להיכנס לסיכון כזה? המבלי אין מאכלים בריאים ומזינים?

בברכה, שמחה פיש”ל הלוי פלנקטון

השאר תגובה