שאלה בעקבות 'אין אדם שליט ברוחו'‎

שו"תקטגוריה: כללישאלה בעקבות 'אין אדם שליט ברוחו'‎
ע' שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
קודם כל רציתי להודות לרב על הספרים הנפלאים שלו, מעבר לתוכן עצמו אני רוצה להודות על צורת השיח שהרב מעודד ועל חוסר ההתפשרות על האמת.
 
עלו לי מספר שאלות מקריאה בספר הראשון והשני של הרב, אני דווקא אתחיל מהשאלה האחרונה שעלתה לי.
 
בעניין ידיעה ובחירה הרב מעמיד את את הנחת הבחירה לצד ההנחה שהכל ידוע מראש (לא מצד הידיעה של מישהו, אלא מצד שהידע קיים) ומסביר שההחנות הללו לא יכולות להתקיים אחת עם השנייה – ז"א להגיד את שניהן זו סתירה לוגית – 'נונסנס' בלשון הרב.
 
מדוע זה נונסנס?
 
כאשר אדם בוחר Y ובידע האינסופי כתוב שהוא יעשה Y אין סתירה בין 2 ההנחות, כאשר האדם בוחר X ובידע האינסופי כתוב שהוא יעשה X האם באמת קיימת סתירה בין 2 ההנחות? לע"ד לא – רק כאשר אנחנו מוסיפים את ההנחה שכאשר יש אי התאמה בין הידע האינסופי הקיים לבחירה בפועל, אזי אין אפשרות להגיד ששני הדברים יתקיימו ביחד.
יוצא מכאן שאין סתירה לוגית! אלא רק הנחנו את המוגמר (למען האמת אני זוכר שהרב דן בעניין הנחת המוגמר ב'אמת ויציב' ובספר הראשון, אך אני לא זוכר את כל הפרטים הקשורים לכך)
 
בנוסף לשאלה הזאת רציתי לשאול בנוגע ליחס שלנו על דברי חכמים.
הרב מניח שהכלי היחידי הניתן לבני האדם (או לפחות היחידי שקיים לנו כרגע) הוא השכל שלנו.
האם זו התייחסות נכונה לדברי חכמים?
האם נכון להתייחס לדברי הרמב"ם כדברים שמושתתים על המדע הנוכחי בזמנו? למרות שכאשר אנחנו לומדים את "היד החזקה" אנחנו מוצאים לאחר העמקה בדבריו שלשון הזהב של הרמב"ם שלפעמים נראית לנו סתומה ולא הגיונית – היא בעצם מדוייקת ולא סתומה כמו שנראה לנו ממבט ראשון?
 
אני בהחלט מקבל שאמירות כמו 'הרמב"ם אמר' לא יספקו אותי כתשובה, אבל הם בהחלט יגרמו לי לנסות ולמצוא פתרון לדבריו, וכאשר אני אגיע לנק' בה הדברים יראו לי סתומים – אני כנראה אשאר בצ"ע ולא אומר שדבריו לא נכונים.
 
לשאלה האחרונה שלי רציתי לשאול על הדוגמא המובאת בעמ' 157 בספר 'אין אדם שליט ברוח' שדנה בעניין עדים זוממים.
הרב מעמיד את ההרג של הנידון במעשיהם של הדיינים ולפ"ז באמת לא היה מעשה ידי אדם (אם כמובן הכל התבצע כדין אמת וכו') אך הסיבה שהאדם נידון למוות היא לא כי הדיינים החליטו על כך מתוך פרצודורה 'טבעית' או 'אלוקית' אלא מפני שהעדים זממו להעיד כנגדו – ולכן בעיניי הדוג' לא מתאימה שהרי כאן אנחנו רואים בבירור שמעשה ידי אדם הם הם אלו שגרמו למוות של הנידון ולכן אין עניין לבוא ולומר שהיה כאן מעשה אלוקי כביכול ובאמת הדין נשאר תמוה.
 
בכל מקרה רציתי שוב להודות לרב על העבודה הנפלאה שהוא עושה.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

לא הבנתי את שאלתך על הידיעה והבחירה. הפרדוקס של ניוקומב הוא ההסבר הכי טוב לכך שמדובר בנונסנס. דומני שהבאתי אותו שם.
 

לא הבנתי מה הקשר בין מה שכתבת לגבי היד החזקה לבין מסקנתך על רוח הקודש או ידע עילאי שהיה בידו. אדם חכם אינו בהכרח בעל ידע עילאי. אגב, אם היו מספיק מוחות מבריקים יושבים על ציפופו היו מוצאים בו פנינים כמו שמוצאים ברמב"ם. אני לא אומר זאת כדי ללגלג עליו אלא כדי לומר שההתרשמות שלך ממנו לא בהכרח מבוססת.
 
בעמ' 157 לא אמרתי מאומה לגבי עדים זוממים. הבאתי את דברי הרמב"ן. מה שאלתך? למה הדוגמה אמורה להתאים ומדוע היא לא מתאימה?
 
חן חן.

השאר תגובה

Back to top button