שאלות בעניין הראיה האונטולוגית של אנסלם

שו"תקטגוריה: אמונהשאלות בעניין הראיה האונטולוגית של אנסלם
מאיר שאל לפני שבוע 1

שלום הרב מיכי,
ברצוני לשאול על שיעורים 13 – 14 (ביוטיוב) בנושא אמונה, בעניין הראיה האונטולוגית של אנסלם.
  
 
שאלה 1 – הונאה
יש משהו "לא תקין" בכך ששותלים לאדם מושג כל שהוא, כשהוא אינו מבין את המשמעויות של המושג, ואחר כך "מודיעים" לו שזה כולל בתוכו דברים נוספים.
אני מדמה את זה למורה שישאל תלמיד אם הוא מוכן לבצע כל מה שיורה לו, וכשהתלמיד יענה "כן" יאמר לו המורה "קפוץ מהגג". נניח שבאמת המושג "לבצע כל מה שיורה לו" כולל בתוכו גם קפיצה מהגג. עם זאת, כשהתלמיד הסכים לכך הוא (התלמיד) לא התכוון לזה, וכשישאלו אותו מדוע סתר את עצמו ולא קפץ מהגג למרות שהתחייב לבצע כל שיורה לו המורה, יאמר "לא לזה התכוונתי". כלומר, אולי מצד המורה זו הייתה הכוונה ומצדו, סירוב התלמיד לקפוץ מהגג מהווה סתירה למה שהתחייב לבצע, אבל מצד התלמיד, הפירוש של "תבצע כל מה שאורה לך" אינו כולל מלכתחילה הוראה לקפוץ מהגג, ולכן מצד התלמיד אין סתירה בין ההוראה לבין הסירוב שלו לקפוץ מהגג.
באופן זה אני תופס את ההיגד של אנסן כסוג של רמאות. "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת" לא כולל לדעת ה"נבל" גם את ההיגד "והוא קיים גם בשכל וגם בממש". כשאנסן כותב בהתחלה שהנבל "מבין מה שהוא שומע", ובהתבסס על הבנה זו מעמיד שבהבנה זו כלולה גם ההבנה הסופית ש"הוא קיים גם בשכל וגם בממש", זה לא נכון. כלומר, אנסן מבסס את ההכרח הסופי של האמנה ממשית באלוקים על ההבנה הראשונית של הנבל, ולא מעצם המושג הערטילאי שכולל בתוכו את מציאותו של "דבר מה שגדול מהיקום אין להעלותו על הדעת". אם כן (שהכל מבוסס על ההבנה הראשונית של הנבל), הרי שלדעתי, כאמור, מדובר בהונאה, מפני שלא כך הבין הנבל את המושג. שמא תאמר, הרי בראש הנבל היו המילים "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת". אך לא במשחקי מילים עסקינן אלא בהבנה של מושג.
 
שאלה 2 – סוג ההיגד
מדוע כדי להביא סוג היגד שההבנה שלו מחייבת התייחסות להיגד זה כאמתי, מביא אנסן את כל הפלפול הזה. הרי לכאורה היגד מאוד פשוט כמו "אלוקים קיים במציאות באמת" משיג את אותה תוצאה. שהרי הנבל מבין את ההיגד הזה, אלא שהוא חושב שאינו אמתי. ואז ניתן לבוא ולומר שהמושג "באמת" כולל בתוכו את ההבנה שאלוקים אכן קיים במציאות באמת, שהרי אם אינו קיים באמת זה סותר את הבנת המושג "אלוקים קיים במציאות באמת".
 
שאלה 3 – היגד שלילי שסותר את ההיגד החיובי.
בסוף הדבר, ההוכחה של אנסן מתבססת על ההבנה הראשונית של המושג שנמצא בראש הנבל. לכאורה, גם המושג "אין אלוקים" ("אמר נבל בליבו אין אלוקים"), או לענייננו, המושג "אין דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת" הוא מושג שכוחו לא נופל מהמושג "יש דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת". ומדוע יהא כח תולדת מושג אחד גובר על כח מושג אחר, בזמן ששני ההיגדים הללו שווים בשורשם ובחוזקתם. כלומר, אולי ניתן לבוא למאמין ולומר לו "אין דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", ואז לומר שהבנת מושג זה כוללת בתוכה את ההבנה שגם במציאות "אין דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", שהרי אם יש במציאות "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", זה סותר את המושג ש"אין דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת".

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

1. אפשר להציג כל דבר באינטונציה ממורמרת כאילו מדובר בחוסר יושר. המושג מושלם מובן היטב מצד עצמו. נכון שההוכחה מפתיעה במובן הזה שהיא מוציאה מהמושג הזה את הקיום, אבל זה טיבה של כל הוכחה לוגית. אם אתה מצפה שכל תוצאה של טיעון לוגי תהיה מקובלת על השומע מראש, רוקנת מתוכן את הטיעונים הלוגיים כולם. ההשוואה למורה והתלמיד היא מגוחכת. ברור שהנבל לא התכוון לקיום כשהוא הסכים על המושלמות. זה בדיוק מה שעושה ההוכחה, וכנ"ל.
אם הנבל חושב שהמושלמות לא כוללת את הקיום אז שיעלה את הטיעון הזה כטיעון נגד וזהו. מה יש לדבר כאן על רמאויות?! הטענה לגבי רמאות דווקא מלמדת שההוכחה כן תקפה. הנבל כביכול טוען שאם היה יודע שהקיום כלול במושלמות הוא לא היה מסכים לקבל את המושלמות. אבל זו שטות כמובן, מכמה סיבות. העיקרית היא שהנבל לא אמור לקבל את ההנחה שאלוהים מושלם. זו הגדרה ולא הנחה.
2. כאן נראה שפספסת את כל הלוגיקה של הטיעון. הטיעון לא מבוסס על הנחות אלא על הגדרות. הטיעון שאתה הצעת מבוסס על הנחות שאותן ניתן לא לקבל. ישנם ערעורים דומים מכוח "האי הקיים", והתייחסתי אליהם בספרי המצוי הראשון.
3. מה שתיארת כאן הן טענות ולא מושגים או הגדרות. אתה שוב מערבב בין שני אלו ובכך מפספס את כל העוקץ של הטיעון של אנסלם (ולא אנסן). הוא יוצא מהגדרות ולא מהנחות.

מאיר הגיב לפני 7 ימים

אני חושב שלא הבהרתי את שאלתי כראוי.
כוונתי היא כך: כפי שהדגשת מספר פעמים במהלך השיעורים (13 – 14), הראיה האונטולוגית אינה על העולם אלא על האדם. כלומר, הראיה אינה מוכיחה שיש "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", אלא הראיה מוכיחה שכל אדם שמבין את ההגדרה הנ"ל חייב להתייחס אליה כאמתית במציאות. אולי אפשר לומר שהראייה האונטולוגית היא על הסובייקט ולא על האובייקט. כוונתי: הראיה אינה מוכיחה את קיום האובייקט, אלא מוכיחה לסובייקט שהוא חייב להתייחס לאובייקט/להבין את האובייקט כקיים במציאות.

בהמשך לכך (שהראיה היא כלפי הסובייקט), הרי שבנוסף לכך קיום הראיה תלוי בסובייקט. כלומר, ללא הסובייקט המבין – הראיה אינה קיימת כלל. כוונתי: לא רק שהראיה האונטולוגית היא כלפי הסובייקט ולא על האובייקט, אלא עוד זאת, שקיום הראיה כלפי הסובייקט תלויה בהבנה של הסובייקט את ההגדרה. זאת בשונה מראייה אובייקטיבית שלא תלויה כלל בקיומו של סובייקט. ההנחה שכל בני האדם הם בני תמותה וההנחה שסוקרטס הוא בן אדם ולפיכך הוא בן תמותה, אינה תלויה בהבנה של סובייקט כל שהוא, וגם במידה שכל בני האדם יהפכו לטיפשים גמורים, סוקרטס יהיה בן תמותה. לעומת זאת בראייה האונטולוגית, במידה וכל בני האדם יהפכו לטיפשים גמורים שלא מסוגלים להבין את ההגדרה "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", הרי שאין למעשה רלוונטיות לראייה, שכן הראייה מוכיחה שסובייקט שהבין את ההגדרה חייב לקבל אותה כאמתית במציאות, אך אם לא קיים סובייקט שמסוגל להבין את ההגדרה, ממילא הוא גם לא חייב – מבחינה לוגית – להתייחס אליה כאמתית במציאות.

אם נמשיך בקו זה, יהיה ניתן לומר דבר נוסף: לשיטת אנסלם יכולים להיות שני פרופסורים גאונים, אחד מהם שמע (והבין) את ההגדרה ("דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת") ואחד מהם לא. הפרופסור ששמע – חייב לוגית להתייחס אליה כאמתית במציאות, והפרופסור שלא שמע – לא חייב ואף לא צריך לוגית להתייחס אליה כאמתית במציאות, גם אליבא דאנסלם. כל זה כאמור, מפני שכל הראייה מתחילה מההבנה של הסובייקט והיא אינה ראייה על האובייקט.

אם נכונים הדברים עד כה, הרי שנמצאנו למדים שבשונה מראיות לוגיות אחרות, שבהם גם אם הצד השני לא מקבל את ההנחות והטענות שלי, אני רשאי לטעון שהצד השני טועה. הרי שבנוגע לראייה האונטולוגית, אם הצד השני לא הבין (משום מה) את ההגדרה, אין לאנסלם כל טענה כלפיו, ואנסלם לא יטען שהצד השני טועה במשהו. זאת, כי המנגנון הלוגי של ראיית אנסלם מתחיל "לפעול" רק אצל מי שהבין את ההגדרה וההגדרה מונחת בראשו.

כעת – וכאן מגיעה השאלה שלי – אם הצד השני, ה"נבל", יטען שהוא הבין את המושג "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת" כדבר שלא כולל בתוכו את היות הדבר ההוא מצוי במציאות בפועל, כיצד יכול לבוא אנסלם ולטעון לו שההגדרה כן כוללת בתוכה את היחס אל המצוי ההוא אמתי בפועל.

כאמור לעיל, אם הראייה של אנסלם הייתה אובייקטיבית ובלתי תלויה בהבנתו של מאן דהו, אז הייתי מקבל את הראייה, שהרי מה אכפת לי כיצד הבין הנבל את ההגדרה, זו ההגדרה וזו גדרה. אבל כשכל קיום הראייה תלוי בהבנה של הנבל, הרי שהיא מדודה במידת ההבנה של הנבל, ואם הנבל לא הבין את ההגדרה כך, דין הראיה להתבטל, שאני דן אותו כמי שלא הבין כלל את ההגדרה, שלגביו יודה אנסלם שאינו צריך מבחינה לוגית להתייחס להגדרה זו כהגדרה שמומשה במציאות.

לסיכום: א. ראיית אנסלם הינה כלפי הסובייקט, ב. קיום ראיית אנסלם תלויה בהבנת הסובייקט, ג. משכך, הבנת הסובייקט את ההגדרה שלא כהבנת אנסלם שווה, מבחינת קיום הראייה, לאי הבנה של ההגדרה בכלל.

אני מקווה שכעת שאלתי מובנת. אשמח למענה.

קיבלתי וחודדתי. תודה.
בהמשך ל-2, לאחר שהבנתי את הנקודה הזו, יוצא דבר מעניין ומשעשע שלא שמתי לב אליו לפני כן. לפי הראיה האונטולוגית, בעצם מי שיבין את המשפט "לא קיים ולא יכול להיות קיים דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", יהיה חייב להתייחס למושג כמושג שמומש במציאות, שכן המילים "לא קיים ולא יכול להיות קיים" הן הנחה, והמילים "דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת" הן הגדרה.
הבנתי נכון?

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

אני עדיין לא רואה כאן שאלה. גם אדם שלא יקבל הנחה כלשהי של טיעון לא יקבל את מסקנתו ויטעה. אדם שלא מבין את המשמעות של "יש הכי מושלם שניתן להעלות על הדעת" אכן הראיה לא תשכנע אותו. אבל אין אדם כזה. כל אדם סביר מבין את המושג הזה. מי שלא מבין אותו הוא טיפש, ואינו שונה מהותית ממי שאינו מבין כל הנחה של כל טיעון אחר.

mikyab צוות הגיב לפני 7 ימים

את שאלתך בסוף לא הבנתי. בטיעון שלו מדובר על מי שמבין את המושג ולא מי שמבין טענה כלשהי.

מאיר הגיב לפני 7 ימים

אכן כשאני מתבונן בעניין אני עומד על טעותי.
הטעות שלי הייתה נעוצה בכך שהשוויתי מי שלא שמע מעולם על ההגדרה של אנסלם ולפיכך לא מאמין באלוקים, שאנסלם לא יטען שמכח הראיה האונטולגית שלו מוכח שהאדם הזה חושב משהו שהוא טעות (זאת בשונה מראיה "רגילה", כשמישהו לא מקבל את ההנחה שלי, אני סובר שהוא טועה בכך שהוא לא מקבל את ההנחה הנכונה שלי ולפיכך גם מגיע למסקנה מוטעית). אנסלם רק יטען שברגע שהאדם הזה ישמע את ההגדרה שלו, הוא יהיה חייב להתייחס אליה כאמתית גם במציאות. אדם שכזה – השוויתי גם לאדם שכן שמע על ההגדרה, אך אינו מסכים עם ההנחה ש"מושלם אמתי" חייב להיות גם במציאות. שבמקרה כזה, אכן לאנסלם קיים וויכוח איתו בהנחה ובמסקנה.
אני לא יודע אם הבנת את נקודת הטעות שלי, אך בכל אופן, תודה רבה!

לגבי העניין השני, לא באתי לשאול, אלא לברר שהבנתי נכון את העניין שיוצא מעט משעשע: שאדם שישמע ויבין מהמורה שלו את המשפט "לא קיים ולא יכול להיות קיים דבר מה שגדול ממנו אין להעלותו על הדעת", למעשה יהיה חייב לקבל – לשיטת אנסלם – את קיומו של אלוקים (זאת בגלל ההפרדה בין ההנחה "יש/אין" לבין ההגדרה).

mikyab123 הגיב לפני 7 ימים

אכן נכון. זה כמו אדם שישמע מהמורה שלו שעקרון הסיבתיות אומר שלאירוע מסוים אין סיבה, אם הוא מבין את עקרון הסיבתיות הוא מבין שהמורה טעה ולאירוע יש סיבה.

השאר תגובה

Back to top button