שולחא דרבנן

שו"תקטגוריה: אמונהשולחא דרבנן
הבטל ומובטל שאל לפני חודש 1

לכבוד מורינו ורבינו, נשיא אלוקים בתוכנו, הגאון הגדול, משבר סלעים ומפוצץ הרים, סיני ועוקר הרים, הגאון, החסיד, הענו, מתלמידיו של אברהם אבינו, הקדוש בכל מיני קדושות. ההוא גברא דכל רז לא אניס ליה, מרא דכולה תלמודא, כרכא דכולא ביה, מפיו אנו חיים ומפיו לפידים יהלוכו, הפה שאסר הוא הפה שהתיר. פה קדוש. טב למיתב תן דו, איסיתרא בלגינא. פוק חזי, בוצין בוצין פאר הדור והדרו האדמו"ר המלוב"ן רכשבה"ג הגה"ה שה"י פה"י הגה"צ כמורה"ר מרן מו"ר הרב מיכאל אברהם שליט"א הי"ו. יזכה לאורך ימים, יאריך ימים על ממלכתו. ואנא בעניותי אמינא מתינא דמר קא מתניתא, דרוש ולך נאה לדרוש.
שמתי נפשי בכפי ובאתי לחלות פני כבודו בשאלה שהציקה לי, וידעתי שאין ראוי שיתוש קצוץ כנפיים יבוא לשאול לפני המלך, ואילולי שחזקו עליי דברי רבותינו שאמרו אין הביישן למד, לא היה עולה בדעתי לבוא לפני הארי. והנה שאלתי בנפשי, יורינו המורה ושכרו כפול מן השמיים:
נתעוררו בלבי ניצוצות של שנאה לשלוחא דרבנן הרב אריה דרעי שליט"א, ולא מרצוני ומחפצי, ולא מאשר יזמתי לעשות, וודאי הוא שיצר הרע קפץ עליי. והרמב"ם כידוע כותב שאם אדם שונא לאחד מישראל בלב, בלי שהשנוא יודע, עובר על לא תשנא. האם עליי להודיע למרן הרב אריה דרעי שאני שונא אותו, עד שאצליח להתגבר על יצר הרע שקפץ עליי? ואבקש מרבינו שיורה לי תיקון על שנאתי.
 
כה דברי העטלף העיוור, יתוש קצוץ הכנפיים. הדביל, הצדקן, האדיוט, בור ועם הארץ. העגלון הפשוט, החפרפרת המתפלשת בעפר, הסתום והקדוש המעונה. החותם בפניו בקרקע בדמע, וחוגר ביזע.
יצחק בכמורה"ר אברהם שליט"א
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

נוראות נפלאתי על מר, מאי קשיא ליה. והרי מצווה לשנוא רשעים ומחללי ה' בפרט.

השאר תגובה

Back to top button