שיפוט לשיטתו ויהודי

שו"תקטגוריה: אמונהשיפוט לשיטתו ויהודי
EA שאל לפני 4 שבועות

להלן כמה שאלות שאני חושב עליהם הרבה בימים האחרונים, ורציתי את תשובתך לגביהן. ההנחה שלי היא שאתה צודק שצריך לשפוט כל אדם לשיטתו שלו. וא״כ: 
יהודי שאינו מאמין בכלל, באיזה מובן הוא עדיין יהודי ? האם שייך לומר עליו שהוא יהודי ? הרי לשיטתו המושג הזה יהודי הוא סתם טעות היסטורית של עם אחד. 
האם מותר מבחינה הלכתית (נטו, חוץ משיקולים חינוכיים וכו וכו) להתחתן איתו (בגלל שהוא עדיין יהודי) או לא ? 
 
הטם המצוות שהוא עושה הם מצוות (וכן לעבירות) ? מחד, כבר אמרת שלא (מצווה צריכה אמונה), אבל אם הוא עדיין יהודי למה לא ? ועוד, צריך להבחין בין הגברא (שעושה את המצווה) לבין החפצא (יש מציאות של מצווה שנעשתה בעולם), וא״כ האם היהודי הזה שלא מאמין קיים מצווה בחפצא ? יותר מזה, האם גוי יכול לקיים מצווה בחפצא ? גוי שעובר עבירה, האל במציאות עצמה נוצרה פגם בגלל העבירה שהוא עבר ? (אני מניח שלא אבל) למה לא, הרי החפצא לא תלוי בגברא ? 
 
האם היית נותן חזיר לחבר אחד שלך שיצא בשאלה (ברצינות כאילו לא סתם, הוא חיפש הוא עיין והוא גיבש עמדה של אתיאיסט מובהק) ? 
 
האם יהודי אינו מאמין = מומר/אפיקורוס/מין ? 
כי הרי באבן העזר סימן קנז פסק שמומר זוקק ליבום וחליצה משום שהוא ישראל גמור. וכן הרמבמים המפורסמים בהלכות תשובה לגבי מומר ״אע״פ שהם מישראל אין להם חלק לעולם הבא״. 
אז האם יש הבדל הין יהודי אינו מאמין למומר ? לאפיקורוס ? למין ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

יהודי שאינו מאמין הוא באמת לא יהודי אלא במובן האתני (אמו יהודייה). הלכתית האתניות קובעת.
ראה מאמרי על הכשלת חילוני בעבירה שמצוותיו ועבירותיו אין להן שום משמעות דתית.
כתבתי שם שאין איסור הכשלה. האכלה בידיים אסורה כי זה כאילו אתה עצמך אכלת. ראה רמב"ם סוה"ל כלאיים.
לא הבנתי את השאלה לגבי מומר. הוא זוקק לייבום. האם יש לו חלק לעוה"ב? שאל את הקב"ה.
 

EA הגיב לפני 4 שבועות

1a) לא הבנתי למה אם אכן הלכתית האתניות קובעת אז למה אין לעבירותיו משמעות ? הרי הוא יהודי כמוני כמוך מבחינה הלכתית. האם מותר להתחתן איתו ?

וכן לגבי המומר, אם הוא זוקק לייבום זאת אומרת שבעצם יש למעמדו משמעות דתית הוא עדיין נחשב כיהודי הנמצא בצילו של ההלכה.

1b) האם אתה יכול לענות על השאלות לגבי המצווה בחפצא והעובדה שאין למעשיו של יהודי כזה משמעות דתית: הרי אף אם הגברא לא קיים מצווה, עדיין במציאות הוא גרם לטוב או לפגם (אם עבר עבירה) ?

2) יהודי שמאמין אבל לא דתי כאילו לא מקיים מצוות הוא פשוט לא התחנך על זה ולא שם לב לזה, האם יש לעבירותיו משמעות דתית ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

הוא אכן חייב במצוות כמו כל יהודי, אבל אין באפשרותו לקיימן או לעבור עליהן. ראה במאמר שהפניתי אותך אליו. יש גם מאמר שבו אני מתייחס להשגות על המאמר ההוא, בין היתר להשגות הללו שלך.

ייתכן שהוא גורם לטוב, אבל זו אינה מצווה. בלשון הרמב"ם סופ"ח ממלכים: הוא מחכמי ישראל ולא מחסידיהם. אבל גם זה רק במעשה שיש לו ערך מצד עצמו בלי קשר להיותו מצווה (מצוות בני נוח, ענייני מוסר). במצוות אחרות נראה שאין ערך למעשיו אם הם לא מצווה. אמנם יש להעיר מעשה שהזמן גרמו אצל נשים, ואכ"מ.

יהודי שמאמין באלוהים אבל לא מאמין שהוא ציווה או לא חושב שציווייו מחייבים, הוא תינוק שנשבה כמו יהודי שאינו מאמין. הרמב"ם בסופ"ח ממלכים תולה זאת באמונה בתורה בהר סיני ולא אמונה באלוהים.

EA הגיב לפני 4 שבועות

האם אתה תומך בחוק הזה שנישואין חייבים להיות דתיים גם לחילוניים, או שהתפיסה הזאת שלך (אין למעשיו הדתיים של חילוני שום משמעות דתית) נובע שלחייב יהודי חילוני בנישואין דתיים זה תרתי דסתרי ? או שגם כאן שייך האיסור להאכיל אותו איסור בידיים (לאפשר לו להתחתן לא כדת מו״י) ?

mikyab צוות הגיב לפני 4 שבועות

בלי קשר לעבירות של חילוני אני נגד כפייה. זה לא מועיל לשום דבר ורק מביא נזק. לאפשר למישהו להתחתן זה לא להאכיל בידיים.

השאר תגובה

Back to top button