שליחות יד

שו"תשליחות יד
חמרא גו כסא שאל לפני 2 שבועות

יש לי קושיה רבינו למה בת פרעה שלחה את אמתה ליהודי משה ולפי חז"ל נכנסה לגן עדן, ואילו המן רק חשב לשלוח יד ביהודים ונענש קשות. עכשיו מילא לפי בית הלל החושב לשלוח יד בפיקדון זה כלום אז המן לא שלח בפועל ולכן לא זכה לשכר אבל בית שמאי מה יענו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

פשיטא דלא  דמי שליחות יד לשליחת אמה. דתניא (ב"ק יט ע"ב) כשכשה באמתה מהו?… תיקו.

חמרא גו כסא הגיב לפני 2 שבועות

תמיהני דהא התם משום וכי יאחזנה בזנבה וילך נגעו בה אבל המן הרי לקח את הסוס והלך איתו ברחוב העיר וא"כ פשיטא שאמה כקרן ורגל דהיינו יד וצ"ע

השאר תגובה

Back to top button