תבפוסב״א

שו”תקטגוריה: הלכהתבפוסב״א
EA שאל לפני 4 חודשים

מי שחכה עד השקיעה כדי להתפלל מנחה, ובסוף אירע לו אונס ולא יכל להתפלל, האם יש לו תשלומין בערבית ? זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס ולא יהיה לו תשלומין ? 
הלוכה למעיישה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

זוהי סוגיית אונס ביום אחרון, שמובאת בנמוק”י פ”ב דב”ק (שם הוא נחלק על הרמ”ה). ראה סקירה כאן:
https://www.yeshiva.org.il/midrash/38383
להלכה זו שאלה  למה הוא חיכה. אם הייתה לו סיבה טובה (למשל שזה המניין הקבוע שלו במנחה קטנה), יכול להשלים. אם חיכה סתם זהו ספק. ובשו”ע סי’ קח ס”ח פסק שמשלים.

השאר תגובה