תפיסת גדלות הבורא היא הרציונליזם הטהור.

שו"תתפיסת גדלות הבורא היא הרציונליזם הטהור.
המונתאיסט השלם שאל לפני 3 שנים

שלום וערב טוב 
בעבר כתבת שהעניין הישארות הנפש שכר ועונש.ותחיית המתים.אינך רואה בהם דבר מהותי לאמונה ושאתה ספציפית לא רואה בדברים הללו חשיבות גדולה באמונה הדתית(שעיקרה על פי מורך ורבך ליבוביץ היא פשוט כי צריך וזהו).האם זהו למעשה.במחילה .לא אנטי -רציונלי .בצורה מסיומת?
ואסביר למה כוונתי:
בהרבה מכתביהם ושיעוריהם של רבנים כמו לדוגמא הרב שרקי.שרלו.הרב לאו. אבינר.אליהו רחמים זייני .הרב מלמד.הרב צבי טאו .הרב מרדכי לאו .הרב יונתן זקס .הרב מיכה גודמן.יואב שורק וכדומה וחכמים שכבר לא איתנו (כרא"ה הרמב"ם ורחמ"ל ריה"ל המהר"ל מפארג.רבי אברהם יהושע השל.שד"ל   .בעל הסולם. הרבי מליבוביץ הרב יהודה עמיטל הרב אהרון ליכטנשטיין הרב רבינוביץ' כולם זכר צדיקים לברכה .וכן מחקרים מראים שהשל הקפיד בשמירת מצוות ובא לסמינר כדאי לקרב את הקונסרבטיבים ליהדות.מראש אני אומר כי אני יודע ששמו אצל מרבית שומרי תורה ומצוות נקשר לזרם הקונסרבטיבי ).מובאת אמירה בניסוחים שונים.שחלק מהשלמות בידיעת הבורא .באמונה בבורא.ועבודתו.היא גם ההנחה.שהוא אל צדק.שרוצה להטיב עם נבראיו.ולהוביל את העולם למצב בו יהיה בו צדק ויושרה.(עולם מתוקן).וכן בגמרא מצאנו   שאין הקב"ה מקפח שכר אף ברייה* ומדרש מפורסם על דמעות הממזרים.האם אין זה.סטייה מההיגיון הפשוט .לא להניח.שבוודאות.אם קיים הקב"ה ונתן את תורתו .וגם ציווה עלינו לחיות לפי קודים מסיומים.ולסבול לעיתים בגללם.לא נתוגמל על כך בסופו של דבר?(או בניסוח של דוגמא קיצונית:האם חשיבה בה הקב"ה יתן לנרצח שואה.שומר קלה כבחמורה לסבול ולהיות בעיניום כול חייו.ולשער שישנה אפשרות שלבסוף הוא גם לא יקבל אף שכר לא מוציאה את הקב"ה בצורה כזו.בצורה מגוחכת? האם עצם  הטענה הזו במחילה .היא לא חילול שם שמיים.שגובל גם באיסור קללת השם?שבני נח נהרגים עלייה?
ולחלופין החשיבה שרשעים העושים מעשי הפקר כל חייהם .ונהנים מן העו"ז ללא כל מפריע.לא יקבלו עונש בסופו של דבר.לא מוציאה את הקב"ה אנורכיסטי?ומגוחך.האין זה נותן בצורה מסיומת מחשבה כאילו העולם נשלט על ידי חוקים בהם הרשע  מנצח ושורד ואילו ואילו הישרים הולכים בדרכי הקב"ה .יוצאים נפסדים??) היש  הגחכה גדולה מזו על דמותו של הבורא?.האם לרב.ברצינות גמורה.ללא ציניות ולעג.לא יצא לחשוב על כך שיתכן ואמונתו.ועבודתו שלו את הקב"ה הם:
א .לא רציונלים בעליל ומנוגדים לשכל הישר ?
ב.ואני שוב לא צוחק כלל.גורמים לעבירת דאורייתא של חילול שם שמיים ודאי.ומתקרבים ממש לעבירה על איסור קללת השם .לעניות דעתי.
 
אני יודע שהרב עונה בד"כ שנושא זה לא מעניין אותו ולא אמור להיות מוטיבציה לעבודת השם.אך העניין הוא שלעניות דעתי.זה לא מוטיבציה או כלי לעבודת השם.אלא ממש חלק מהותי מאהבת השם והחובה לעובדו.
בברכה.
המונתאיסט השלם .
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ראשית, לייבוביץ אינו מורי ורבי. לא שזה משנה.
שנית, הטיעונים שלך יכולים להיות נכונים אבל זה לא הופך אותם לעיקר אמונה או למשהו חשוב. גם 1+1 לא יכול להיות 3. ועדיין 1+1=2 אינו עיקר אמונה.
 

,המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

לא הבנתי
אם טיעונים צודקים הרי שאתה בעקיפין מחלל שם שמיים ברבים .עובר על איסור דאורייתא של ברכת השם ויותר מכל גורם ליהדות להיראות ככת שמנותקת מהמציאות.כפי שאתה אומר על יריבייך מהאגף החרדי
אז איך זה לא חשוב ולא מהותי בדיוק?

א. הגיב לפני 3 שנים

1+1 לא יכול להיות 3. אבל 2+2 יכול להיות 0 בחשבון מודולרי. וכמו שזה משחק שרירותי עם סימנים מוסכמים שהאדם רקח במוחו, כך הוא מתעתע בך. אבל ההבדל הוא שבחשבון זה מוכח כאן וכאן, לעומת דבריו פה שמבוססים על אמונה. הגעת למסקנה נכונה, כבר חז"ל עמדו עליה 'מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו'. אני עונה כפי הגמרא במגילה [יג ע"ב] משום שהוא צדיק. זה לא בא לומר שאני מצדיק את דרך הרשע, רק אומר שחכם עיניו בראשו, כמו יעקב שהיה אח ברמאות עם לבן והכסיל בחושך הולך.

א. הגיב לפני 3 שנים

וכל זה מדובר במונחים ארציים. במונחי התורה, אני מצדיק את דרך הרשע.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

כעת עברת לזמירות חדשות. קודם דיברת על כך שכל אלו הם בהכרח עיקרים, וכעת אתה עובר לטעון שחשוב לדון בכך כי אחרת יהיה חילול השם. זה דיון אחר. כדאי להחליט מהי טענתך בדיוק, אחרת קשה לנהל דיון.
אומר לך בקצרה את דעתי בשתי הסוגיות. לדעתי יש סיכוי לא רע ששלושת אלו (הישארות הנפש, שכר ועונש ותחיית המתים) נכונים. אלא שאיני רואה בהם עיקרי אמונה. הם תוצאה של שיקולים הגיוניים, יותר או פחות, ולא בהכרח מסורת מסיני. חלק מהשיקולים הללו הם מה שכתבת כאן.
לדעתי אין חשיבות רבה לדיון הזה, שכן אין לנו דרך להכריע בו. האם זה נכון או לא, לכך ניתן להעלות טיעונים לכאן ולכאן. האם זה עיקר שירד מסיני? לא יודע איך מוכיחים זאת. מי שחושב שבלי זה הקב"ה נראה רע – שיאמץ זאת. אין כל מניעה לזה.
בשולי דבריי רק אעיר, שגם לשיטתך הקב"ה לא יוצא משהו. השואה התחוללה גם לשיטתך (אלא אם אתה מכחיש שואה). גם לך אמור להיות הסבר מדוע זה קרה, ומדוע נרצחו שם אנשים יראים ושלמים ללא אבחנה. לא אני המצאתי את השאלה של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. אם אתה חושב שתחייה המתים או העוה"ב מסבירים זאת – אשריך.

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

מי שמדבר על גדלות הבורא בסופו של דבר מדבר על גדלות עצמו.
בקיצור זה נובע מטפשות וחוצפה.

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

לא טענתי שאלו עיקרי אמונה במובן של תיוג במובן אפיקורוס/כופר ושמח שלא מאמין בהם לא יהודי.אלא שהוא לוקה בשכל הישר במידה והוא לא מאמין בהם והלכתית אכן יתכן שבעקיפין הוא גורם לאיסור דאורייתא .
השואה מסעות הצלב הפוגרומים הרציחות.לא רק של יהודים אלא של כול יושבי תבל מוסברים בכך שבעו"ב יש שכר ועונש.והדברים נעשים כי לאדם יש בחירה חופשית.ובאמצעות אירועים אלו האדם יכול להתקדם להבין את מקור הרוע ולתקן את העולם במלכות שדי.שאלת הסבל היא עתיקת יומין .אבל אף חכם יהודי או אפילו מרוצות העולם לא יטען שאין בסוף צדק.ושדרך רשעים צלחה ללא דין ולא דיין.
אני באמת לא מבין מה הרלוונטיות באם זה ירד מהר סיני או לא.מצידי שירד מהירח שחצה הנביא מוחמד

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

הפוסק האחרון
בלום את פיך
לפי שיטתך כול ניסיון לקיים ולהבין את רצון הבורא נובע מחוצפה וטפשות.אז יאלההה נהיה כופרים והאתאיסטים וזהו.אנשי ענווה ניהליסטים שלא יודעים כלום

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

מי שמנסה להבין את רצון הבורא הרי הוא טיפש וחצוף וכופר במשה רבינו.
משה רבינו הגיע הכי קרוב והביא את התורה. וזהו. בזה זה נגמר.
כל ניסיון להבין את רצון הבורא שלא על פי משה רבינו הרי זה כפירה בתורה ובמשה.

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

חבל שהנביאים חז"ל הראשונים והאחרונים .לא ידעו את זה.וששהשגחה שלחה לנו את הפוסק האחרון שמסביר לנו את זה

א. הגיב לפני 3 שנים

המונתאיסט השלם.

יש לך הסבר ל'צדיק ורע לו רשע וטוב לו'?

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

ודאי שהם ידעו זאת.
אתה אינך מבין שהם ידעו זאת.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

הסברתי מה שהיה לי להסביר. איני רואה טעם לכפול את הדברים.

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

ההסבר לצדיק ורע לו הוא הרשע וטוב לו.
לו הוא היה צדיק באמת לא היה מצב של רשע וטוב לו. (הצדיק היה דואג שלא היה רשע, או שלא היה לו טוב)

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

כל טוב
מקווה באמת.וברצינות.שהרציונליות שלך לא תיעצר רק בדברים שעייניך רואות.ותלמד .להפוך לרציונלי שלם ומעמיק במלוא מובן המילה.בית מדרשייך ירבה בתלמידים וגם עבודת השם שלך תהיה ברמה גבוה יות
א.

אכן
שכר ועונש זה התיקון לאי הצדק בעולם הזה

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

א.
והרוע ככלל נגרם על ידי הבחירה החופשית שמעצימה את היכולת להתפתח ולבחור בטוב גם כשהכל מסביב חשוך.בבחינת במקום שאין בו אנשים תהיה איש.ועם הרוע שנחשף אט אט האדם גם לומד להתקדם ולדעת מהו טוב.בדרך לגאולה.כפי שכתב הרב זצ"ל באורות המלחמה

הפוסק היקר
תיאוריות קונספירציה אקדמיות מעניינות לי את הסבתא

א. הגיב לפני 3 שנים

המונתאיסט השלם.

אז הרשה לי לומר לך שהחשיבה שלך מעוותת. גם אם היו הוכחות ברורות שיש עוה"ב, זה לא מצדיק בכלל את אי הצדק בעולם הזה. מה זה משחק סדיסטי? דבר שני, הרוע נגרם ע"י בחירה חופשית אבל מעודד אותו. תרצה או לא, האדם הוא נוף סביבתו. כך שהוא מתקדם אט אט לרע.

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

איזה תאוריית קונספירציה? אם מישהו הוא כזה צדיק איך יש רע בעולם? למה הצדיק לא דטאג שלא יהיה רע? אז כנראה שהוא לא כזה צדיק ועל כך הוא נענש.

שכר ועונש בעולם הזה. כך על פי תורה.

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

א היקר

בעיית הרוע נגרמת מכך שיש לאדם בחירה חופשית אדם מרגע היווצרותו בגן עדן היה יכול לא לחטאו והוא וכול זרעו אחריו היו מקבלים את התורה יוצרים שלום בעולם ללא יצר הרע.מכיוון שהאדם חטא.וזוהמת הנחש התפשטה בעולם.כך גם היכולת לבחור ברע הגיע -ומאז יש לאנושות יכולת בחירה-לאומות העולם האם להפסיק את המלחמות את הטבח והרצח השדידה והגניבה.את האלימות ואת הזנות.וליישב את העולם בדרכי יושרה.-ואז העולם הוא גן עדן.וליהודים האם להשקיע את חייהם בלימוד התורה ודבקות בבורא עולם ולא להיגרר אחרי טעיות.אם בני נח ובני ישראל.היו עושים את תפקידם נאמנה-לא היה רוע בעולם.

המונתאיסט השלם הגיב לפני 3 שנים

הפוסק
בדבריי לתיאוריות קונספירציה התייחסתי לאמריתך שחז"ל הראשונים והאחרונים אחזו בגישתך.אך הסתירו זאות

א. הגיב לפני 3 שנים

המונתאיסט השלם.

היא גופא מדוע הוא ברא אותו עם מידה רבה של רוע? דבר שני, אלוהים טמן מלכודת לאדם וחוה בגן עדן. כך שעל מי אתה מלין? לגבי מה שכתבת על אומות העולם וע"י, זה לא תלוי בבחירתם או בלימוד תורה מצד ע"י. זה תלוי בתיקון הסביבה מהשורש וההשפעות שגורמות לאותו רוע. למשל בתורה כתוב שמי שמחלל שבת חייב סקילה, נראה לך באמת שזה תקין? זה חולי שצריך תיקון.

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

ההוא דנחית קמיה דר' חנינא אמר האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי והנכבד המתין לו עד דסיים כי סיים א"ל סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך למה לי כולי האי אנן הני תלת דאמרינן אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה לא הוינן יכולין למימר להו ואת אמרת כולי האי ואזלת משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל כסף והלא גנאי הוא לו:

השאר תגובה

Back to top button