תשובה חלקית ותשובה מלאה..

שו"תתשובה חלקית ותשובה מלאה..
רציונלי (יחסית) שאל לפני 2 שבועות

שלום כבוד הרב. 
 
כאשר אדם רוצה  לעשות תשובה. אך אנוס מלעשות תשובה מלאה בעקבות החטא. האם נמחל לו חטאיו הקודמים ומעתה והלאה ישפט אך ורק על חטאיו החדשים. או שמא מכיוון שחטאיו הקודמים גורמים גם לאילו הנוכחים אין תשובתו תשובה כלל? 
 
ומקשר אני את שאלה זו לסוגיית המעניינת האם לבני נח מועילה תשובה או לא. 
כי אחד המפרשים הביא שלאחר שבני נח מצויים ב7 מצוות בלבד אין שום יכולת להם לכפר על חטאם. מכיוון ש7 המצוות הם בשב ואל תעשה העבירה של העבר בסופו של דבר נכנסת לחשבון גם אם כרגע מתחרטים.
ומשמע שהתשובה עוזרת רק אם "סגרתה" עם הקב"ה חשבון -נמצא שברייתך הועילה יותר מהזיקה. ואז מביא אותו מפרש שאם באמת אותו בו נח  תיקן את דבריו למעשים מאוד חיובים כמו נעמן. או התגייר כמו נבוזראן גם לו מועיל. 
 
אך מה במקרה ואדם חטא חטאים חמורים וכיום כבר חלוש ותשוש ובדיכאון רב. או בחולי פיזי וגם אם ישוב בתשובה לא יוכל לדוגמא להיות כתלמיד חכם. או לזכות את הרבים ובזמן שהיה חוטא החטיא את הרבים. 
ומה בגדר אדם שהיה אנוס נפשית או כתוצאה מנסיבות סביבתיות גבולות חטא-כתינוק שגדל לדוגמא בין הגוים. והתנצר ורק בבגרותו גילה את אמיתות היהדות -וכרגע שב בתשובה אך אינו יודע ללמוד את המושגיים ההלכתיים. או אפילו את השפה העברית. ויתכן והשתבשו אצלוצכבר גם דרכי לימוד אמונת הייחוד וכתוצאה מעברו יכול גם כעת להגיע לציורים נפשיים נפסדים-כגון אמונה בקב"ה כבעל דמות וציור. האם עוונתיו ימחקו לו אף על פי שהגיע לשמירת תורה  או שמא נכללים עוונתיו עם חטאיו החדשים?. 
ומה בגדר אדם שחטא בגלל סיבות נפשיות. כגון אישה שנאנסה.או ילד שעבר התעללות פיזית . או בגלל אישיות מעותת שנכנסה לחולי בגלל חומרות שחונך בשמירת הדינים-
ובכללי האם תשובה עדיפה בכל מצב? כי אם מכיר אדם בריבון העולמים אך בתנאים שלו וע"פ רגשותיו שלו.-האין התשובה רק מוסיפה במקרה זה חטא על פשע,? (כמו רבים האומרים ששבו בתשוסה כי גילו שהדת יפה ולא מכוערת .ולכאורה אין זה תשובה כי ההודאה בפה מלא שלא מוכנים לקבל את מלכותו אם לא תעלה להם יפה ) . 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

איני רואה טעם לעסוק בדברי מפרש זה או אחר, סברות כרסו הרחבה. מסברה אם אדם רצה לעשות תשובה ודאי שזה עולה לו ובעצם הוא עשה תשובה (כי עיקרה הוא הרצון, והפרטים, גם אם אלו המעכבים, ודאי לא מעכבים כשאי אפשר). אם הוא אפילו לא רצה אבל נכנס למצב של אונס, הרי ודאי שלא עלתה לו תשובה. למה שתעלה?! זה יותר גרוע מ"אונס ביום אחרון", ששם האדם כן רצה ורק לא הספיק. כאן לא ברור בכלל שרצה.
תשובה היא רק אם אדם ניחם על כך שהמרה את פי הקב"ה. זה שמישהו גילה שעבודת ה' היא יפה ונחמדה לו, הרי זה כמו הרמב"ם בהל' ע"ז פ"ג ה"ו, ע"ש.
נדמה לי שאתה  מערבב בין חוזר בתשובה של ימינו לבעל תשובה של חז"ל והמפרשים. אלו מושגים שונים בתכלית. ראה טור 367.

רציונלי יחסית הגיב לפני 2 שבועות

תודה רבה על התשובה המפורטת הרב מיכי.
ואני יעיין בטור על מנת שהמושגים יבוררו לי יותר.

השאר תגובה

Back to top button