תשמיש דרך איברים

שו"תקטגוריה: הלכהתשמיש דרך איברים
שם שאל לפני 3 שנים

שלום הרב!
אשמח אם יש לרב הסבר למה הכוונה ל"תשמיש דרך איברים" שנראה שניתן להתיר באקראי כביאה שלא כדרכה.
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים
שם הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה!
אם אוכל לשאול עוד ברשותך, סליחה שאני נאלץ לפרט בעניינים אילו, תורה היא וללמוד אני צריך.
האם כשאשתו מוציאה לו זרע בידיה וכן בפיה האם נחשב לביאה דרך איברים.
כמובן אני שואל במקרה שזה באקראי וכששניהם שמחים בכך ופשוט נוח להם ונעים להם יותר כך בפעם זו.
בנוסף ברור לי שמידת חסידות וראוי לא לעשות כך, אני שואל רק לדעת המתירים ביאה שלא כדרכה באקראי.
תודה רבה!

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

בפשטות כן (אף שיש לדון לאור הקשר לביאה שלא כדרכה והפיכת שולחן). לגבי הפה יש עניין של בל תשקצו (אף שיש לפלפל גם לגביו, האם זה עניין שמשתנה לפי הנורמות). יש שם בסוף הפניה לחיבור (דרך סתר) שעוסק בזה בהרחבה.

שם הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה!

שמחה הגיב לפני 3 שנים

ערב טוב!
נראה שכאן הרב כתב אחרת לא? https://mikyab.net/שות/הוצאת-זרע-על-ידי-אשתו

מיכי הגיב לפני 3 שנים

זה מה שהערתי שיש לדון. גדר ביאה בזה לא ברור (אלו מעשים ייחשבו ביאה ואלו הם סתם הוצאת זרע). דיברתי כאן על מה שנכנס לגדר ביאה אבל איני יודע להגדיר זאת. בפיה נראה שזו ביאה, בידיה צל"ע. לכן אין ללמוד מדבריי כאן שום היתר. נגעתי רק בהגדרת המושגים.

שמחה הגיב לפני 3 שנים

שלום הרב!
אני מסכים שהעניין הוא קשה להגדרה מהי בדיוק ביאה דרך איברים, אבל אני לא מבין למה הרב מנסה לדמות לביאה ולהבין איזה ביאה יש כאן? בפשטות נראה שהגדרה היא "עושה בה מה שרוצה" ובלבד שזה לא יהיה בשביל לבטל פריה ורביה, ותחת ההגדרה הזו כדוגמה נכתב ביאה שלא כדרכה, וביאה דרך איברים כלומר שיפשוף באיבר כלשהו מאיבריה שמביא לידי הוצאת זרע, רש"י( יבמות נה ב) ביאה דרך איברים:" מיעוך דדים ודש מבחוץ בשאר איברים".
בכל אופן, בהנחה שההגדרה היא כפי שרש"י כותב, אשמח להבין האם יש הבדל לדעת הרב ברמת ההיתר בין שלא כדרכה לביאה דרך איברים.
נ. ב. אני מלא הערכה לרב שבאתרא הדיין ניתן לדון בעניינים אלו בצורה עניינית ופתוחה.
תודה ר

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

כי דבר שאינו ביאה לא מותר כלל (זו הוצאת זרע). לכן השאלה החשובה היא מהי ביאה. בפשטות ההגדרה שהבאת מרש"י לא הגיונית בעליל.
כפי שכתבתי, אני לא יודע מהי ביאה, שכן כל הסוגיא הזאת לא נהירה לי.

שמחה הגיב לפני 3 שנים

תודה על תשובתך!
אם אוכל ברשותך להרחיב עוד, אני רואה את הסוגיה כך, ד"ש מבפנים וזורה מבחוץ אסור לא מעצם הזרע שהולך לבטלה אלא מהכוונה של מניעת פריה ורביה וכו'. על כן שלא כדרכה מותר לא בגלל שזה ביאה בהגדרה ההלכתית(עריות), אלא בגלל שכוונתו כאן אינה לבטל פריה ורביה אלא רק לתאוות יצרו או כי מסיבה כלשהי מתאים להם יותר כך, וזו הסיבה שאין כאן זרע לבטלה. נפק"מ להאם מותר לישא אישה ותמיד לבוא עליה שלא כדרכה, אם ההבנה היא שההיתר הוא כי מבחינה הלכתית זה גם סוג של ביאה אז לכאורה מותר. אם ההבנה היא כפי שכתבתי אזי רק מתי שנראה שאינו עושה כן כדי למנוע פריה ורביה מותר, כלומר רק אם עושה כן בצורה של עראי. ונראה ברוב המקומות כדברי שעיקר ההיתר הוא זה שזה באקראי ולא כפי הסברה הראשונה. לכן לפי דעתי כשנאמר "ביאה" דרך איברים אין הכוונה כאן למושג ביאה ההלכתי אלא למושג ביאה הלשוני הכללי של לבוא לאשה ולהיות אתה בכל דרך שהיא, ומכיוון שגם כאן יש את הסברה שאינו מכוון לבטל פריה ורבייה אלא עושה כך באקראי מתוך רצון שניהם וכו' נראים לי מאוד דברי רש"י.
ובאמת לי קשה מאוד להבין מה ההבדל בין בין דדיה או בידיה לבין שלא כדרכה סו"ס בשניהם יש ביטול זרע ומה אכפת לי אם זה ביאה על פי ההלכה או לא, ולכן נראה לי שכל שאין כוונתו אלא לשמח את אשתו או להשקיט יצרו ולא שעושה כך לבטל פריה ורביה ובאופן קבוע מותר. ויש להוסיף שביאה דרך איברים נקראת גם מעשה חידודים, רואים שזה רק שם של מה שמכונה היום יחסי מין יבשים ולא איזה הגדרה הלכתית לביאה.
אשמח מאוד אם תרחיב היכן אתה חולק עלי בדברים שכתבתי, ובנוסף גם אם אתה חולק אשמח אם תאמר אם המחלוקת היא כי ממש לא נראים דברי או משום שאינך בטוח.
 תודה רבה! 

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

דש מבפנים וזורה מבחוץ הוא השחתת הזרע. לא לרצות בפו"ר אינו איסור. לשיטתך יהיה מותר לזרות בחוץ כשהאישה מעוברת (שאז אינה יכולה להתעבר שוב)?
כל השאר איני יודע, כפי שכתבתי. מסברא כבר כתבתי שאני מסכים אבל מהמקורות לא נראה כן.

שמחה הגיב לפני 3 שנים

אקדים שגם אני רואה בסוגיה זו סוגיה דחוקה.
האיסור הוא לא הכוונה. הכוונה היא זו שמגדירה מתי יש כאן השחתת זרע ומתי לא. השחתת זרע לפי הגדרתי היא השחתה של זרע שהיה בדרכו להביא ילדים ומניעת הדבר לשם אי הבאת ילדים.
ולגבי קושייתך אפשר ליישב בדוחק שמעשה שנראה ממש כמעשה ער ואונן קשה יותר להתיר אף אם יש את הסברה שאין ביטול פריה ורביה. בנוסף ראוי להעיר שמצאנו שהתירו במקרה של סכנה דש מבפנים וזורה מבחוץ במעוברת כל זמן העיבור.
מה שכן יוצא לשיטתי שמותר שלא כדרכה ד"ש מבפנים וזורה מבחוץ, וייתכן שבאמת מותר אף שגם כאן אפשר לדחוק שמכיון שיותר דומה לביאה ודומה יותר למעשה ער ואונן ולכן אסור.

שמחה הגיב לפני 3 שנים

שלום הרב!
ייתכן שנמחקה כאן תגובה שלי? טעות או בכוונה? אם בכוונה אשמח לדעת למה.

מיכי הגיב לפני 3 שנים

אני לא מחקתי כלום

יצחק הגיב לפני 2 שנים

שלום רב
אני שואל אם מותר למשתמש היא למעלה והוא למטא וגם אני לא יודע מה זה ביאה דרך אברים ואם יוכל לפש מב זה אני רוצה לדעת אם זה מותר גם כן. תודה

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

נתתי לינק למעלה.
לסיכום ההלכות, ראה כאן: https://ph.yhb.org.il/plus/14-02-18/

השאר תגובה

Back to top button