50 ₪

יהודי בין נכרים שאל לפני חודש 1

עובדים איתי כמה אינם יהודים
ראיתי 50₪ מתגלגל הרמת פניתי כה וכה וירא כי אין איש
אין סימן כעבור כמה שעות פנה אלי (כנראה לא רק אלי ) אחד הפועלים והצביע על מקום האבידה בחצר ושאל אם ראיתי 50 ₪ סימנתי שלא והתעלמתי הוא נראה מצטער בפשטות אבידת עכו"ם+ כסף שאינו סימן+ מקום שלא הוי סימן לכן בתחילה אמרתי לא אבל כשראיתי דמצטער יש סיבה סבירה להניח שהוא המאבד האם ללכת לו ?
כעת אצא גם שקרן ורמאי יהודיבא לי להשיב לו מצד שני גם כנראה סינית אני פטור וגם יצא חילול ה'.
מה לעשות ?
 
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

לנכרי בימינו יש חיוב השבת אבידה גמור לדעתי בדיוק כמו ליהודי. זה כדברי המאירי (ולדעתי גם הרמב"ם שתולה את ההיתר לא להשיב לגוים בכך שהם לא משיבים אבידות). לגבי כסף שאין בו סימן, דעת חכמים נוחה ממי שמשיב, כלומר יש חיוב מוסרי גם אם לא הלכתי. לכן לדעתי אתה צריך להשיב לו, לפחות לצאת ידי שמים.
אתה יכול להשיב לו על ידי מישהו אחר. שיפרסם שמצא כסף ויבקש מהמאבד לבוא ולקבלו. או שתאמר לו שמצאת את זה רק אחרי שדיבר איתך.

השאר תגובה

Back to top button