7 מצוות בני נח קבלתם

שו”תקטגוריה: הלכה7 מצוות בני נח קבלתם
חוזר בתשובה שאל לפני 7 חודשים

ישראל קיבלו כולם את ציווי המצוות בהתגלות מתן תורה
כיצד הגויים הקדמונים התחייבו בשבע מצוות בני נח האם זה התבסס על אמונה שכך צווה אדם הראשון?
כוונתי: כיצד הם הרגישו מחויבות לחוב ולציווי הזה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 7 חודשים

היה להם ציווי ומכוחו הם מחויבים. כמו שאצלנו היה ציווי ומכוחו אנחנו מחויבים. מה הם הרגישו? כדאי לשאול אותם.

כנף מעילו הגיב לפני 7 חודשים

אבל הם לא אמרו נעשה ונשמע. הם לא קבלו מרותו ית’. אני גם מצווה את הסובבים אותי לעסות כפות רגליי אך הם לא ממושמעים החצופים. סרים למרות המלך בגלל המלכתו (או המלכת מורישיו). ולכן הציווי עם תוכן, כי אנו יצקנו לו תוכן מחייב ע”י קבלת מרות המצווה. איך הרב מציג את הדברים?

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

כבר כתבתי כאן שהקבלה מלמטה לא הכרחית ביחס לצו ה’. בפרט ביחס לחוקים היסודיים של המוסר כמו שבע המצוות זה מחייב בלי שקיבלו על עצמם (הקב”ה בא בטענות לקין על רצח לפני שהוא צווה ולפני שהיה משהו מההלכה גם לבני נוח). אמנם יש את עניין “עמד ויתר ממונם לישראל” (ב”ק לז) בגלל שהם עצמם נסוגו מזה, ולכאורה יש כאן קצת הכרה דה פקטו בהחלטתם, ואכמ”ל.

חוזר בתשובה הגיב לפני 7 חודשים

בכלל לא הבנת אותי, אני מדבר שלנו היהדות הייתה התגלות מתן תורה נוכח עם שלם ולכן הציווי מצידינו בר תוקף.
הם בכלל לא קיבלו התגלות רק קבלה שכך צווה לאדם הראשון ולכן אני שואל איך זה החזיק התוקף הזה?

mikyab צוות הגיב לפני 7 חודשים

בטוח שבכלל לא הבנתי, או רק לא הבנתי לגמרי? 🙂
אני שב ואומר שהיה להם ציווי ומכוח זה הם מצופים לקיים. אם אינם מאמינים למסורת שקיבלו וגם מתעלמים מהאינטואיציה המוסרית שניטעה בהם – איני רואה מדוע לא ידונו אותם על כך. אמנם אם באמת זו עמדתם הם אנוסים בדעתם ופטורים.
כפי שכתבתי, חובה מוסרית צריכה פחות ביסוס כדי שיקבלו אותה. היא נטועה בנו במצפון ובאינטואיציה. אולי בגלל זה לא היה צריך מעמד רב רושם והמוני בבסיס הציוויים הללו.
מה עוד שההתגלות שהייתה אלינו כללה גם את שבע המצוות, וכעת הם אמורים לקיימן מוכח התגלות סיני. וזו הרי הייתה המונית. כך כותב להדיא הרמב”ם בסופ”ח מהל’ מלכים, ע”ש היטב

השאר תגובה