8 המלכים

שו"תקטגוריה: אמונה8 המלכים
מ 8 המלכים שאל לפני 2 שנים

בסוף וישלח 8 המלכים כשהראשון שבהם הוא בלע בן בעור (בלעם ?) וכל אלו 'לפני מלך מלך לבני ישראל'..

מי כתב את הפסוקים הללו ?
יש מצב שזה תיקון סופרים ? (משהו מאוחר) או שכל התו' המצווה עתה היא הנתונה למשרע"ה ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

סביר שזו תוספת מאוחרת. יש עוד פסוקים שנראים כך ("עד עצם היום הזה").

ק הגיב לפני 2 שנים

ראה רדצ הופמן

נועם הגיב לפני 2 שנים

אבן עזרא מפורש . על תוספות אלו הוא כותב והמשכיל בעת הההיא יידום

sc הגיב לפני שנה 1

איך אפשר לומר שזה לא ממשה איך זה מסתדר עם דברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק? האם לפי הרמב"ם מי שאומר שפסוקים אלה הם הוספה מאוחרת הוא כופר?

"היסוד השמיני: היות התורה מן השמים. והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע"י משה רבנו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה אליו כולה מאת ה' יתברך, בעניין שנקרא על דרך השאלה "דיבור". ואין ידוע היאך הגיע, אלא היה משה ע"ה שהגיע לו, וכי הוא היה כמו סופר, שקוראים לו והוא כותב כל מאורעות הימים, הסיפורים והמצוות. ולפיכך נקרא "מחוקק". ואין הפרש בין "ובני חם כוש ומצרים" "ושם אשתו מהטבאל" "ותמנע היתה פלגש" ובין "אנכי ה' אלקיך" ו"שמע ישראל". כי הכל מפי הגבורה, והכל תורת ה' תמימה טהורה וקדושה אמת.

וזה שאומר שכמו אלה הפסוקים והסיפורים משה סיפרם מדעתו, הנה הוא אצל חכמינו ונביאינו כופר, ומגלה פנים יותר מכל הכופרים. לפי שחשב שיש בתורה לב וקליפה, ושאלה דברי הימים והסיפורים אין תועלת בהם, ושהם מאת משה רבנו ע"ה.

וזהו עניין (סנהדרין צ) "אין תורה מן השמים". אמרו חכמים ז"ל, הוא המאמין שכל התורה מפי הגבורה, חוץ מן הפסוק הזה, שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו. וזה "כי דבר ה' בזה".
השם יתברך ויתעלה ממאמר הכופרים.
אלא: כל דיבור ודיבור מן התורה יש בהן חכמות ופלאים למי שמבין אותם, ולא הושגה תכלית חכמתם, ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. ואין לאיש אלא להלך בעקבות דוד משיח לאלוקי יעקב, שהתפלל "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" (תהלים קיט)."

מיכי הגיב לפני שנה 1

ראשית, ברור שזו התפיסה המקובלת, ועדיין יש שיקולי שכל ישר והיגיון. ואם זו מסקנתי העובדתית אז זה מה שאני חושב. האם מתייגים אותי כאפיקורס ממש לא רלוונטי לשאלה מהי האמת. ראה טור 69.

שנית, כפי שהזכירו כאן יש גם בראשונים שיטות שמקבלות תוספות מאוחרות. אבע"ז הובא כאן, ויש עוד במאמרה של מרים וייטמן במגדים וכן הציוני ותלמידיו (למרות הצהרותיו של ר"מ פיינשטיין).

אני מתייחס לאמירה שכל הטקסט מסיני כהצהרה נורמטיבית (שיש להתייחס לכולו כאילו ניתן בסיני) ולא היסטורית-עובדתית. כמו ביטויי חז"ל על כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש וכללותיה ופרטותיה מסיני וכדומה.

בס"ד כ"ז בכסלו פ"ב

לנועם -שלום רב,

ראב"ע מגיב בחריפות על דברי פרשן שטען על פרשת שמונת המלכים שנכתבה בימי יהושפט, ומבאר ש'לפני מלך מלך' היינו לפני משה, שעליו נאמר בתורה 'ויהי בישרון מלך בהתעטף ראשי עם יחד שבטי ישראל'.

בברכה, אליעם פיש"ל וורקהיימר

השאר תגובה

Back to top button