שו”תקטגוריה: הלכה
סינון:הכלפתוחפתורנסגרלא נענה
שמיעת שירי אהבה והשפעת המלחין דרך הלחן
נענהישראל שפירא שאל לפני 3 שנים  • 
1267 צפיות1 תשובות0 קולות
חשמל ואש ביום טוב
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1911 צפיות1 תשובות0 קולות
זמני רבנו תם ושימוש בכללי ספקות
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1257 צפיות1 תשובות0 קולות
קימה מפני עושי מצווה
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
987 צפיות1 תשובות0 קולות
עלייה וקריאה בתורה ע"י נשים
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
4230 צפיות1 תשובות0 קולות
הצטרפות נשים למניין והובלתו כשליחות ציבור
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1549 צפיות1 תשובות0 קולות
מצווה דאורייתא הבאה בעבירה דרבנן
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
975 צפיות1 תשובות0 קולות
ציצית ופתיל תכלת בימינו
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1954 צפיות1 תשובות0 קולות
עלייה להר הבית בימינו
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1110 צפיות1 תשובות0 קולות
פאה וכיסוי ראש
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1096 צפיות1 תשובות0 קולות
איסור זריקת ציפורניים
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1108 צפיות1 תשובות0 קולות
גילוי דעת במכירת אופנוע
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1126 צפיות1 תשובות0 קולות
חיוב הידור במצוות
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1300 צפיות1 תשובות0 קולות
תנאי בירושה
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
999 צפיות1 תשובות0 קולות
מחלוקת עירוב חצרות
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1285 צפיות1 תשובות0 קולות
איסור רכילות
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
890 צפיות1 תשובות0 קולות
תרומת כליה
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1061 צפיות1 תשובות0 קולות
דיני מוסר בימינו
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1259 צפיות1 תשובות0 קולות
חיוב גניזה לתכני מינות עם שמות קדושים
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1098 צפיות1 תשובות0 קולות
איסור אשת הגוי והקטן
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1204 צפיות1 תשובות0 קולות
התנגשות בין חיובי כיבוד
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1300 צפיות1 תשובות0 קולות
פטור ישן ממצוות
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
968 צפיות1 תשובות0 קולות
איסור יין נסך לעצמו
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1279 צפיות1 תשובות0 קולות
כיסוי ראש לרווקות
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1430 צפיות1 תשובות0 קולות
על מחיית שם רשעים
נענהשואל שאל לפני 3 שנים  • 
1205 צפיות1 תשובות0 קולות