chananf85@gmail.com

שו”תקטגוריה: מטא הלכהchananf85@gmail.com
חנן שאל לפני 3 שנים

שלום רב.
לדעת הרב, האם ישנה מעלה בלימוד גמרא, מבחינת עצם העיסוק והלימוד בזה, אף שלא משננים וזוכרים זאת, כמו לימוד “הדף היומי” שהחל עתה?
האם מתקיימת מצוות תלמוד תורה בלימוד כזה, אשר לא מקיים את “ושננתם- שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך”?
אך, אולי לאור מה שכתב הרב בספרו “מהלכים בין העומדים”, שעצם העיסוק בתלמוד, הוא אשר הביאנו עד הלום, לכן, ישנה חשיבות בעצם העיסוק בזה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

כנראה יש ערך כלשהו בזה, אבל למיטב הערכתי זה ביטול תורה באיכות. ועדיין זה כמובן עדיף על אי לימוד. יתר על כן, אם יש אנשים שזה יועיל להם לצבור ידע ולהעמיק יותר בלימוד העיון – אז כמובן שיעשו זאת. כשלעצמי אנ וראה את הדף היומי בעיקר כמתנ”ס יהודי ששומר על מסגרת חברתית-דתית ועל זיקה לתורה. איני אומר זאת בזלזול, שהרי גם לזה יש ערך. ואכן, זה בערך מה שכתוב במשפט האחרון שלך.

פלוני הגיב לפני 3 שנים

אגב אווירת המתנ’ס: הייתי בטקס סיום ש’ס בו אחד הרבנים שיבח יהודי שהעדיף להשתתף בשיעור של הערב למרות שהוא תמיד נרדם ולא בשיעור של הבוקר בו יש יותר סיכוי להישאר ער, “כדי שהילדים יראו שאבא הולך ללמוד דף יומי!”
מוטיב היהודי הנרדם הקדוש חזר בעוד נאום או שניים (:

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אני לא מזלזל בזה. אני רק טוען שאלו שיקולים צדדיים ולא ממהות תלמוד תורה.

חנן הגיב לפני 3 שנים

לא כ”כ הבנתי את תשובתו. הרב כותב שזה וודאי עדיף על לא ללמוד בכלל ויש בזה ערך. אך, מה הערך בלימוד כזה? והאם הוא קשור למצוות תלמוד תורה?
האם, ערך “המתנ”ס” ,הוא ערך לכשעצמו?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

מה לא ברור? זה תלמוד תורה באיכות נמוכה. ערך המתנ”ס הוא בכך שזהו קישור לעבודת ה’ ולתורה ולחברה דתית.

ועל זה נאמר הגיב לפני 3 שנים

ועל ‘מתנ”ס’ כזה, נאמר: ‘ישמח משה במתנ”ס חלקו, כי עבד נאמן קראת לו’ 🙂

השאר תגובה

Back to top button